NH4NO3 → 9H2O + 2HNO3 + 4N2

Bạn đang xem bài viết NH4NO3 → 9H2O + 2HNO3 + 4N2 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình NH4NO3 → 9H2O + 2HNO3+ 4N2

NH4NO3 → 9H2O + 2HNO3+ 4N2 là Phản ứng oxi-hoá khử, NH4NO3 (amoni nitrat) để tạo ra
H2O (nước), HNO3 (axit nitric), N2 (nitơ) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 400- 500°C

Xem thêm:  Cu + Ag2SO4 → 2Ag + CuSO4

Điều kiện phản ứng NH4NO3 (amoni nitrat) là gì ?

Nhiệt độ: 400- 500°C

Làm thế nào để NH4NO3 (amoni nitrat) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để NH4NO3 (amoni nitrat) và tạo ra chất H2O (nước) phản ứng với HNO3 (axit nitric) phản ứng với N2 (nitơ).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NH4NO3 (amoni nitrat) và tạo ra chất H2O (nước), HNO3 (axit nitric), N2 (nitơ)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra NH4NO3 → 9H2O + 2HNO3+ 4N2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), HNO3 (axit nitric) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), N2 (nitơ) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
NH4NO3 (amoni nitrat), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng NH4NO3 → 9H2O + 2HNO3+ 4N2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  Mg + 2FeCl3 → 2FeCl2 + MgCl2

Phương Trình Điều Chế Từ NH4NO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NH4NO3 (amoni nitrat) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NH4NO3 (amoni nitrat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NH4NO3 Ra HNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NH4NO3 (amoni nitrat) ra
HNO3 (axit nitric)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NH4NO3 (amoni nitrat) ra HNO3 (axit nitric)

Phương Trình Điều Chế Từ NH4NO3 Ra N2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NH4NO3 (amoni nitrat) ra
N2 (nitơ)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NH4NO3 (amoni nitrat) ra N2 (nitơ)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình NH4NO3 → 9H2O + 2HNO3+ 4N2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.
Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.
Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem thêm:  HClO → HCl + O2

Xem chi tiết phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Phản ứng nhiệt phân là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phản ứng nhiệt phân

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem chi tiết phương trình Phương trình thi Đại Học

Phương trình hóa học vô cơ là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phương trình hóa học vô cơ

Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?

Xem chi tiết phương trình Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment