nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n | Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

Bạn đang xem bài viết nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n | Phương Trình Phản Ứng Hóa Học của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-dien) để tạo ra
(-CH2-CH=CH-CH2-)n (cao su buna) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: t0 Xúc tác: xt, p

Xem thêm:  Cl2 + CHCl3 → HCl + CCl4

Điều kiện phản ứng CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-dien) là gì ?

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: xt, p

Làm thế nào để CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-dien) xảy ra phản ứng?

trùng hợp cao butadien.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-dien) và tạo ra chất (-CH2-CH=CH-CH2-)n (cao su buna)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
(-CH2-CH=CH-CH2-)n (cao su buna) (trạng thái: rắn), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-dien) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ CH2=CH-CH=CH2 Ra (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-dien) ra
(-CH2-CH=CH-CH2-)n (cao su buna)

Xem thêm:  HCl + NaF → NaCl + HF

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-dien) ra (-CH2-CH=CH-CH2-)n (cao su buna)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem chi tiết phương trình Phương trình thi Đại Học

Phương trình hóa học hữu cơ là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phương trình hóa học hữu cơ

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Câu 1. Điều chế cao su buna

Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ
sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai.

A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.
B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.
C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Polime

Cho các polime :(-CH2 – CH2-)n, (-CH2-CH = CH-CH2-)­n và (-NH-[CH2]5-CO-) . Công thức các monome tạo nên các polime trên (bằng cách trùng hợp hoặc trùng ngưng) lần lượt là

Xem thêm:  Al2(SO4)3 + 3H2O + 3K2CO3 → 2Al(OH)3 + 3K2SO4 + 3CO2

A. CH2 = CH2 ; CH3 – CH = CH – CH3 ; H2N – CH2 -CH2– COOH.
B. CH2 = CHC1 ; CH3 – CH = CH – CH3 ; H2N – CH(NH2) – COOH.
C. CH2 = CH2 ; CH2 = CH – CH = CH2 ; H2N – [CH2]5 – COOH.
D. CH2 = CH2 ; CH3 – CH = C = CH2 ; H2N – [CH2]5 – COOH.

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Xác định chất

Xác định các chất C biết A, B, C, D… là các chất vô cơ hoặc hữu cơ thỏa mãn:

A 600oC B + C;   B + H2O → D;   E + F → A;   2D Xt, to E + F + 2H2O;   nE xt, t0, p caoCao su Buna.

A. C2H5OH
B. CH3CHO
C. C2H6
D. C6H6

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment