NaOH + NH4HSO3 → H2O + NH3 + NaHSO3

Bạn đang xem bài viết NaOH + NH4HSO3 → H2O + NH3 + NaHSO3 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình NaOH + NH4HSO3 → H2O + NH3+ NaHSO3

NaOH + NH4HSO3 → H2O + NH3+ NaHSO3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, NaOH (natri hidroxit) phản ứng với NH4HSO3 (Amoni bisunfit) để tạo ra
H2O (nước), NH3 (amoniac), NaHSO3 (Natri bisulfit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  Al2(SO4)3 + 3H2O + 3K2CO3 → 2Al(OH)3 + 3K2SO4 + 3CO2

Điều kiện phản ứng NaOH (natri hidroxit) tác dụng NH4HSO3 (Amoni bisunfit) là gì ?

Không có

Làm thế nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng NH4HSO3 (Amoni bisunfit) xảy ra phản ứng?

Cho NH4HSO3 tác dụng với NaOH.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NaOH (natri hidroxit) tác dụng NH4HSO3 (Amoni bisunfit) và tạo ra chất H2O (nước), NH3 (amoniac), NaHSO3 (Natri bisulfit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra NaOH + NH4HSO3 → H2O + NH3+ NaHSO3 là gì ?

có khí mùi khai thoát ra.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng NaOH + NH4HSO3 → H2O + NH3+ NaHSO3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra NH3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
NH3 (amoniac)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra NH3 (amoniac)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra NaHSO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
NaHSO3 (Natri bisulfit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra NaHSO3 (Natri bisulfit)

Phương Trình Điều Chế Từ NH4HSO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NH4HSO3 (Amoni bisunfit) ra
H2O (nước)

Xem thêm:  NaOH + C6H5COOCH=CH2 → C6H5OH + CH2=CHCOONa

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NH4HSO3 (Amoni bisunfit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NH4HSO3 Ra NH3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NH4HSO3 (Amoni bisunfit) ra
NH3 (amoniac)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NH4HSO3 (Amoni bisunfit) ra NH3 (amoniac)

Phương Trình Điều Chế Từ NH4HSO3 Ra NaHSO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NH4HSO3 (Amoni bisunfit) ra
NaHSO3 (Natri bisulfit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NH4HSO3 (Amoni bisunfit) ra NaHSO3 (Natri bisulfit)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình NaOH + NH4HSO3 → H2O + NH3+ NaHSO3

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem chi tiết phương trình Phương trình thi Đại Học

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình NaOH + NH4HSO3 → H2O + NH3+ NaHSO3

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình NaOH + NH4HSO3 → H2O + NH3+ NaHSO3

Câu 1. Phản ứng tạo chất khí

Trong các phương trình hóa học sau, có bao nhiêu phương trình tạo ra chất khí:
Al + H2O + KOH → ;

Fe2O3 + HNO3 →
;
(CH3COO)2Ca →
;
NaHCO3 + CH2OH[CHOH]4COOH →
;
HCl + (CH3NH3)2CO3 → ;

Cu + H2SO4 + NH4NO3 → ;

NaOH + NH4HSO3 → ;

H2O + KAlO2 + CO2 → ;

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

Xem đáp án câu 1

Câu 2. phản ứng tạo đơn chất

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:
Fe + HCl + Fe3O4 –> ;
NaOH + HF –> ;
O2 + CH2=CH2 –> ;
H2 + S –> ;
C2H5OH + H2N-CH2-COOH –> ;
O2 + C4H8O –> ;
Cl2 + H2O –> ;
CaCO3 + HCl –> ;
Al(OH)3 + H2SO4 —> ;
C6H5CH(CH3)2 –t0–> ;
Mg + BaSO4 –> ;
FeO + O2 –> ;
Al + H2O + KOH –> ;
Fe2O3 + HNO3 —> ;
(CH3COO)2Ca –t0–> ;
NaHCO3 + CH2OH[CHOH]4COOH –> ;
Cl2 + NH3 –> ;
HCl + (CH3NH3)2CO3 –> ;
Cu + H2SO4 + NH4NO3 —> ;
NaOH + NH4HSO3 —> ;
H2O + KAlO2 + CO2 –> ;
Cl2 + F2 –> ;
K2CO3 –t0–> ;
Cl2 + H2S –> ;
NaOH + FeSO4 —> ;
Ag + Br2 –> ;
H2SO4 + Fe3O4 —> ;
C4H8 + H2O –> ;
H2 + CH2=CH-COOH –> ;
Br2 + C6H5NH2 —> ;

Xem thêm:  CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

A. 24
B. 16
C. 8
D. 4

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Xác định tên hợp chất của nitơ

Cho hợp chất X tác dụng với NaOH tạo ra khí Y làm xanh quỳ tím ẩm. Mặt khác chất X tác dụng với axit HCl tạo ra khí Z vừa làm vẩn đục nước vôi trong, vừa làm mất màu dung dịch brom. Chất X không tác dụng với dung dịch BaCl2. Vậy chất X có thể là:

A. NH4HCO3
B. (NH4)2CO3
C. (NH4)2SO3
D. NH4HSO3

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment