NaOH + CH2=CHCOOC6H5 → H2O + CH2=CH-COONa + C6H5ONa

Bạn đang xem bài viết NaOH + CH2=CHCOOC6H5 → H2O + CH2=CH-COONa + C6H5ONa của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình NaOH + CH2=CHCOOC6H5 → H2O + CH2=CH-COONa + C6H5ONa

NaOH + CH2=CHCOOC6H5 → H2O + CH2=CH-COONa + C6H5ONa là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, NaOH (natri hidroxit) phản ứng với CH2=CHCOOC6H5 (phenylacrylat) để tạo ra
H2O (nước), CH2=CH-COONa (Natri acrylat), C6H5ONa (natri phenolat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  3Ca(H2PO4)2 + 6Ba(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 12H2O + 2Ba3(PO4)2

Điều kiện phản ứng NaOH (natri hidroxit) tác dụng CH2=CHCOOC6H5 (phenylacrylat) là gì ?

Không có

Làm thế nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng CH2=CHCOOC6H5 (phenylacrylat) xảy ra phản ứng?

cho CH2=CH-COOC6H5 tác dụng với NaOH.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NaOH (natri hidroxit) tác dụng CH2=CHCOOC6H5 (phenylacrylat) và tạo ra chất H2O (nước), CH2=CH-COONa (Natri acrylat), C6H5ONa (natri phenolat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra NaOH + CH2=CHCOOC6H5 → H2O + CH2=CH-COONa + C6H5ONa là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), CH2=CH-COONa (Natri acrylat) (trạng thái: rắn), C6H5ONa (natri phenolat) (trạng thái: rắn), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
NaOH (natri hidroxit) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), CH2=CHCOOC6H5 (phenylacrylat) (trạng thái: rắn), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng NaOH + CH2=CHCOOC6H5 → H2O + CH2=CH-COONa + C6H5ONa

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
H2O (nước)

Xem thêm:  3KOH + Al(NO3)3 → Al(OH)3 + 3KNO3

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra CH2=CH-COONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
CH2=CH-COONa (Natri acrylat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra CH2=CH-COONa (Natri acrylat)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra C6H5ONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
C6H5ONa (natri phenolat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra C6H5ONa (natri phenolat)

Phương Trình Điều Chế Từ CH2=CHCOOC6H5 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CH2=CHCOOC6H5 (phenylacrylat) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CH2=CHCOOC6H5 (phenylacrylat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ CH2=CHCOOC6H5 Ra CH2=CH-COONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CH2=CHCOOC6H5 (phenylacrylat) ra
CH2=CH-COONa (Natri acrylat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CH2=CHCOOC6H5 (phenylacrylat) ra CH2=CH-COONa (Natri acrylat)

Phương Trình Điều Chế Từ CH2=CHCOOC6H5 Ra C6H5ONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CH2=CHCOOC6H5 (phenylacrylat) ra
C6H5ONa (natri phenolat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CH2=CHCOOC6H5 (phenylacrylat) ra C6H5ONa (natri phenolat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình NaOH + CH2=CHCOOC6H5 → H2O + CH2=CH-COONa + C6H5ONa

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem thêm:  NaOH + C2H5COOCH=CH2 → CH3CHO + C2H5COONa

Xem chi tiết phương trình Phương trình thi Đại Học

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình NaOH + CH2=CHCOOC6H5 → H2O + CH2=CH-COONa + C6H5ONa

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình NaOH + CH2=CHCOOC6H5 → H2O + CH2=CH-COONa + C6H5ONa

Câu 1. Este

Hai este X, Y là dẫn xuất của benzen, đều có CTPT là C9H8O2; X và Y đều
cộng hợp với Brom theo tỉ lệ mol 1:1. X tác dụng với dung dịch NaOH cho một muối
và một anđehit. Y tác dụng với dung dịch NaOH dư cho 2 muối và nước, các muối đều
có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của CH3COONa. CTCT của X và Y lần lượt là

A. HOOC-C6H4-CH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5.
B. C6H5COOCH=CH2 và C6H5-CH=CH-COOH.
C. HCOO-C6H4-CH=CH2 và HCOOCH=CH-C6H5.
D. C6H5COO-CH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5.

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment