Liên Hệ

Trường THPT Lê Văn Tám

Địa chỉ: Xã Mỹ Quới, TX. Ngã Năm, Sóc Trăng
Điện thoại: 079 386 8046 – Email: thptlevantam@soctrang.edu.vn