HCl + NH4HSO3 → H2O + NH4Cl + SO2

Bạn đang xem bài viết HCl + NH4HSO3 → H2O + NH4Cl + SO2 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình HCl + NH4HSO3 → H2O + NH4Cl + SO2

HCl + NH4HSO3 → H2O + NH4Cl + SO2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, HCl (axit clohidric) phản ứng với NH4HSO3 (Amoni bisunfit) để tạo ra
H2O (nước), NH4Cl (amoni clorua), SO2 (lưu hùynh dioxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  NaOH + C2H5COOCH=CH2 → CH3CHO + C2H5COONa

Điều kiện phản ứng HCl (axit clohidric) tác dụng NH4HSO3 (Amoni bisunfit) là gì ?

Không có

Làm thế nào để HCl (axit clohidric) tác dụng NH4HSO3 (Amoni bisunfit) xảy ra phản ứng?

cho NH4HSO3 tác dụng với HCl.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là HCl (axit clohidric) tác dụng NH4HSO3 (Amoni bisunfit) và tạo ra chất H2O (nước), NH4Cl (amoni clorua), SO2 (lưu hùynh dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra HCl + NH4HSO3 → H2O + NH4Cl + SO2 là gì ?

có khí mùi hắc thoát ra.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng HCl + NH4HSO3 → H2O + NH4Cl + SO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HCl (axit clohidric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra NH4Cl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HCl (axit clohidric) ra
NH4Cl (amoni clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra NH4Cl (amoni clorua)

Xem thêm:  H2O + CO2 → H2CO3

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HCl (axit clohidric) ra
SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ NH4HSO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NH4HSO3 (Amoni bisunfit) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NH4HSO3 (Amoni bisunfit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NH4HSO3 Ra NH4Cl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NH4HSO3 (Amoni bisunfit) ra
NH4Cl (amoni clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NH4HSO3 (Amoni bisunfit) ra NH4Cl (amoni clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ NH4HSO3 Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NH4HSO3 (Amoni bisunfit) ra
SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NH4HSO3 (Amoni bisunfit) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình HCl + NH4HSO3 → H2O + NH4Cl + SO2

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem chi tiết phương trình Phương trình thi Đại Học

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình HCl + NH4HSO3 → H2O + NH4Cl + SO2

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình HCl + NH4HSO3 → H2O + NH4Cl + SO2

Câu 1. Phản ứng

Có bao nhiêu phản ứng trong các phương trình sau tạo ra chất khí?
Al(OH)3 + H2SO4 —-> ;
C6H5CH(CH3)2 —t0–> ;
Mg + BaSO4 –> ;
AgNO3 + H2O + NH3 + C2H5CHO —> ;
H2SO4 + K —-> ;
H2O + NH3 + CuSO4 —> ;
NaHSO3 + NaHSO4 —-> ;
(NH2)2CO + NaOH —-> ;
NaOH + SiO2 —> ;
HCl + NH4HSO3 —> ;
CO + Fe3O4 —-> ;
Ba(HCO3)2 —t0—-> ;
S + Zn —> ;
Br2 + C6H5CHCH2 —> ;
CH3COOC2H5 —t0—> ;
Na + NaOH —-> ;
CH3COOH + KHCO3 —> ;
Cu + H2O + O2 —>

Xem thêm:  NaOH + C6H5COOC6H5 → C6H5OH + C6H5COONa

A. 5
B. 7
C. 10
D. 12

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Xác định tên hợp chất của nitơ

Cho hợp chất X tác dụng với NaOH tạo ra khí Y làm xanh quỳ tím ẩm. Mặt khác chất X tác dụng với axit HCl tạo ra khí Z vừa làm vẩn đục nước vôi trong, vừa làm mất màu dung dịch brom. Chất X không tác dụng với dung dịch BaCl2. Vậy chất X có thể là:

A. NH4HCO3
B. (NH4)2CO3
C. (NH4)2SO3
D. NH4HSO3

Xem đáp án câu 2

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment