H2SO4 + C12H22O11 → 12C + H2SO4.11H2O

Bạn đang xem bài viết H2SO4 + C12H22O11 → 12C + H2SO4.11H2O của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình H2SO4+ C12H22O11 → 12C + H2SO4.11H2O

H2SO4+ C12H22O11 → 12C + H2SO4.11H2O là Phản ứng oxi-hoá khử, H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với C12H22O11 (Mantozơ) để tạo ra
C (cacbon), H2SO4.11H2O (Axit sunfuric undecahidrat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng C12H22O11 (Mantozơ) là gì ?

Không có

Làm thế nào để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng C12H22O11 (Mantozơ) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với C12H22O11 (Mantozơ) và tạo ra chất C (cacbon) phản ứng với H2SO4.11H2O (Axit sunfuric undecahidrat).

Xem thêm:  Ba(NO3)2 + H2SO4 → 2HNO3 + BaSO4

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng C12H22O11 (Mantozơ) và tạo ra chất C (cacbon), H2SO4.11H2O (Axit sunfuric undecahidrat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2SO4+ C12H22O11 → 12C + H2SO4.11H2O là gì ?

Chất rắn rắng đường Saccarozơ (C12H22O11) tan trong dung dịch, xuất hiện kết tủa đen là than (C).

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2SO4+ C12H22O11 → 12C + H2SO4.11H2O

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra C

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
C (cacbon)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra C (cacbon)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2SO4.11H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
H2SO4.11H2O (Axit sunfuric undecahidrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2SO4.11H2O (Axit sunfuric undecahidrat)

Phương Trình Điều Chế Từ C12H22O11 Ra C

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C12H22O11 (Mantozơ) ra
C (cacbon)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C12H22O11 (Mantozơ) ra C (cacbon)

Phương Trình Điều Chế Từ C12H22O11 Ra H2SO4.11H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C12H22O11 (Mantozơ) ra
H2SO4.11H2O (Axit sunfuric undecahidrat)

Xem thêm:  BaCl2 + K2SO3 → 2KCl + BaSO3

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C12H22O11 (Mantozơ) ra H2SO4.11H2O (Axit sunfuric undecahidrat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình H2SO4+ C12H22O11 → 12C + H2SO4.11H2O

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.
Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.
Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình H2SO4+ C12H22O11 → 12C + H2SO4.11H2O

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình H2SO4+ C12H22O11 → 12C + H2SO4.11H2O

Câu 1. Phát biểu

Cho các phát biểu sau :
(a) Hidro hoá hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic
(b) Phản ứng thuỷ phân xenlulozơ xảy ra được trong dạ dày của động vật ăn cỏ.
(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo.
(d) Saccarozơ bị hoá đen trong H2SO4 đặc.
(e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.
Trong các phát biêu trên, số phát biểu đúng là:

Xem thêm:  Ag2O + C6H12O6 → 2Ag + C6H12O7

A. 3
B. 2
C. 4
D. 5

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Phát biểu

Cho các phát biểu sau :
(a) Hidro hoá hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic
(b) Phản ứng thuỷ phân xenlulozơ xảy ra được trong dạ dày của động vật ăn cỏ.
(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo.
(d) Saccarozơ bị hoá đen trong H2SO4 đặc.
(e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.
Trong các phát biêu trên, số phát biểu đúng là:

A. 3
B. 2
C. 4
D. 5

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Carbohidrat

Cho các phát biểu sau:
(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic
(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan
trong nước.
(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc
súng không khói.
(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit
(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.
(f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 3
B. 5
C. 4
D. 2

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment