H2 + C6H5CHCH2 → C6H5CH2CH3

Bạn đang xem bài viết H2 + C6H5CHCH2 → C6H5CH2CH3 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình H2+ C6H5CHCH2 → C6H5CH2CH3

H2+ C6H5CHCH2 → C6H5CH2CH3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, H2 (hidro) phản ứng với C6H5CHCH2 (Styren) để tạo ra
C6H5CH2CH3 (Etylbenzen) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: t0 Xúc tác: xt

Xem thêm:  NaNO2 + NH4Cl → 2H2O + N2 + NaCl

Điều kiện phản ứng H2 (hidro) tác dụng C6H5CHCH2 (Styren) là gì ?

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: xt

Làm thế nào để H2 (hidro) tác dụng C6H5CHCH2 (Styren) xảy ra phản ứng?

cho stiren tác dụng với hidro.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2 (hidro) tác dụng C6H5CHCH2 (Styren) và tạo ra chất C6H5CH2CH3 (Etylbenzen)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2+ C6H5CHCH2 → C6H5CH2CH3 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
C6H5CH2CH3 (Etylbenzen) (trạng thái: lỏng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
H2 (hidro) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), C6H5CHCH2 (Styren) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2+ C6H5CHCH2 → C6H5CH2CH3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2 Ra C6H5CH2CH3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2 (hidro) ra
C6H5CH2CH3 (Etylbenzen)

Xem thêm:  C4H10 → CH3CH=CHCH3 + H2

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2 (hidro) ra C6H5CH2CH3 (Etylbenzen)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5CHCH2 Ra C6H5CH2CH3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C6H5CHCH2 (Styren) ra
C6H5CH2CH3 (Etylbenzen)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C6H5CHCH2 (Styren) ra C6H5CH2CH3 (Etylbenzen)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình H2+ C6H5CHCH2 → C6H5CH2CH3

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình H2+ C6H5CHCH2 → C6H5CH2CH3

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình H2+ C6H5CHCH2 → C6H5CH2CH3

Câu 1. Chất tác dụng với H2 và làm mất màu Br2,

Cho các chất sau đây: propen, isobutan, propanal, stiren, toluen, axit
acrylic, glucozơ. Số chất vừa làm mất màu nước brom, vừa tác dụng với H2
(trong những điều kiện thích hợp) là

A. 6
B. 4
C. 7
D. 5

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Phản ứng

Trong các phương trinh hóa học sau, có bao nhiêu phương trình tạo ra 2 chất khí?
1. C + 2H2SO4 →
2. H2 + C6H5CHCH2 →
3. HNO3 + CuS2 →
4. HCl + HNO3 →
5. BaCl2 + NaHSO4 →
6. Cu + HCl + KNO3 →

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Phản ứng tạo chất khí

Cho các phương trình hóa học sau:
HNO3 + Fe3O4 —> ;
Fe(NO3)2 –t0–> ;
NaOH + NH2CH2COOCH3 —> ;
NaOH + MgCl2 —> ;
BaCl2 + MgSO4 —> ;
NaOH + NH4NO3 —> ;
Fe + H2O —> ;
Ca(OH)2 + SO2 —-> ;
BaO + CO2 —> ;
FeCl2 + Zn —-> ;
NaOH –t0—> ;
BaCl2 + NaHSO4 —> ;
Cu + HCl + KNO3 —> ;
Ag + Cl2 —-> ;
C + H2SO4 —> ;
H2 + C6H5CHCH2 —-> ;
HNO3 + CuS2 —> ;
HCl + HNO3 —-> ;
Trong các phương trình phản ứng trên, có bao nhiêu phản ứng tạo ra chất khí?

Xem thêm:  (NH4)2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4 + 2NH3

A. 6
B. 10
C. 14
D. 9

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment