FeS + H2SO4 → H2S + FeSO4

Bạn đang xem bài viết FeS + H2SO4 → H2S + FeSO4 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình FeS + H2SO4 → H2S + FeSO4

FeS + H2SO4 → H2S + FeSO4 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, FeS (sắt (II) sulfua) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) để tạo ra
H2S (hidro sulfua), FeSO4 (Sắt(II) sunfat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  PCl5 → Cl2 + PCl3

Điều kiện phản ứng FeS (sắt (II) sulfua) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) là gì ?

Không có

Làm thế nào để FeS (sắt (II) sulfua) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) xảy ra phản ứng?

cho FeS tác dụng H2SO4.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là FeS (sắt (II) sulfua) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) và tạo ra chất H2S (hidro sulfua), FeSO4 (Sắt(II) sunfat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra FeS + H2SO4 → H2S + FeSO4 là gì ?

Có khí mùi trứng thối, mùi hắc thoát ra.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng FeS + H2SO4 → H2S + FeSO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ FeS Ra H2S

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeS (sắt (II) sulfua) ra
H2S (hidro sulfua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeS (sắt (II) sulfua) ra H2S (hidro sulfua)

Phương Trình Điều Chế Từ FeS Ra FeSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeS (sắt (II) sulfua) ra
FeSO4 (Sắt(II) sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeS (sắt (II) sulfua) ra FeSO4 (Sắt(II) sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2S

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
H2S (hidro sulfua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2S (hidro sulfua)

Xem thêm:  2NO2 → N2O4 | , Phản ứng oxi-hoá khử

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra FeSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
FeSO4 (Sắt(II) sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra FeSO4 (Sắt(II) sunfat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình FeS + H2SO4 → H2S + FeSO4

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình FeS + H2SO4 → H2S + FeSO4

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình FeS + H2SO4 → H2S + FeSO4

Câu 1. Phản ứng hóa học

Cho các phản ứng sau:
a. FeO + H2SO4đ,n ->
b. FeS + H2SO4đ,n ->
c. Al2O3 + HNO3 ->
d. Cu + Fe2(SO4)3 ->
e. RCHO + H2 –Ni,t0–>
f. glucose + AgNO3 + NH3 + H2O ->
g. etilen + Br2 ->
h. glixerol + Cu(OH)2 ->

A. a, b, d, e, f, g.
B. a, b, d, e, f, h.
C. a, b, c, d, e, g.
D. a, b, c, d, e, h.

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Câu hỏi lý thuyết về phản ứng oxi hóa – khử

cho các phản ứng sau: (1) Sn + HCl loãng ——-> (2) FeS + H2SO4 ( loãng) ——-> (3) MnO2 + HCl đặc —-t0—-> (4) Cu + H2SO4 đặc —to—-> (5) Al + H2SO4 loãng —–> (6) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 —-> Số phản ứng mà H+ của acid đóng vai trò chất oxi hóa là:

A. 3
B. 5
C. 2
D. 6

Xem đáp án câu 2

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Xem thêm:  Ba(OH)2 + MgSO4 → Mg(OH)2 + BaSO4

Chuỗi phản ứng về oxi lưu huỳnh

Đốt cháy lưu huỳnh trong không khí sản phẩm thu được là khí không màu, mùi hắc SO2.

Đốt cháy SO2 trong không khí có chất xúc tác V2O5, nhiệt độ 450 độ C sản phẩm tạo thành là SO3.

Tiếp tục hòa tan khí SỎ trong nước ta sẽ thu được dung dịch axit sunfuric.

Tiếp theo, cho kim loại sắt phản ứng với axit sunfuric đậm đặc, sản phẩm tạo thành có Fe2(SO4)3, khí SO2 không màu thoát ra.

Đốt cháy lưu huỳnh với khí hidro ta thu được khí có mùi trứng thối là H2S.

Tiếp theo đốt cháy lưu huỳnh trong không khí tạo thành khí SO2.

Cho kim loại sắt phản ứng với lưu hình sản phẩm tạo thành chất rắn màu đen là FeS.

Dẫn khí SO2 vào dung dịch Axit Sunfuhiđric H2S, xuất hiện kết tủa vàng Lưu huỳnh (S).

Sục khí SO2 trong dung dịch nước brom thu được axit sunfuric.

Tiếp theo cho FeS tác dụng với HBr thu được sản phẩm có mùi trứng thối thoát ra đó là H2S

Phương trình liên quan

9 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Leave a Comment