FeBr3 + 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3

Bạn đang xem bài viết FeBr3 + 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Xem thêm:  Ag2S + 4NaCN → Na2S + 2Na[Ag(CN)2]

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình FeBr3+ 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3

FeBr3+ 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3 là Phản ứng trao đổi, FeBr3 (Sắt(III) tribromua) phản ứng với Ag(NO3) (Bạc nitrat) để tạo ra
AgBr (bạc bromua), Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng FeBr3 (Sắt(III) tribromua) tác dụng Ag(NO3) (Bạc nitrat) là gì ?

Không có

Làm thế nào để FeBr3 (Sắt(III) tribromua) tác dụng Ag(NO3) (Bạc nitrat) xảy ra phản ứng?

Nhỏ từ từ dung dịch FeBr3 vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là FeBr3 (Sắt(III) tribromua) tác dụng Ag(NO3) (Bạc nitrat) và tạo ra chất AgBr (bạc bromua), Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra FeBr3+ 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3 là gì ?

Xuất hiện kết tủa vàng nhạt.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng FeBr3+ 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  3Ca(H2PO4)2 + 12KOH → Ca3(PO4)2 + 12H2O + 4K3PO4

Phương Trình Điều Chế Từ FeBr3 Ra AgBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeBr3 (Sắt(III) tribromua) ra
AgBr (bạc bromua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeBr3 (Sắt(III) tribromua) ra AgBr (bạc bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ FeBr3 Ra Fe(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeBr3 (Sắt(III) tribromua) ra
Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeBr3 (Sắt(III) tribromua) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ Ag(NO3) Ra AgBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ag(NO3) (Bạc nitrat) ra
AgBr (bạc bromua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ag(NO3) (Bạc nitrat) ra AgBr (bạc bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ Ag(NO3) Ra Fe(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ag(NO3) (Bạc nitrat) ra
Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ag(NO3) (Bạc nitrat) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình FeBr3+ 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem thêm:  6HCl + 2HNO3 → 3Cl2 + 4H2O + 2NO

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?

Xem chi tiết phương trình Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment