Fe2(SO4)3 + 6H2O + 6Na2S → 3H2S + 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3

Bạn đang xem bài viết Fe2(SO4)3 + 6H2O + 6Na2S → 3H2S + 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Fe2(SO4)3+ 6H2O + 6Na2S → 3H2S + 3Na2SO4+ 2Fe(OH)3

Fe2(SO4)3+ 6H2O + 6Na2S → 3H2S + 3Na2SO4+ 2Fe(OH)3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) phản ứng với H2O (nước) phản ứng với Na2S (natri sulfua) để tạo ra
H2S (hidro sulfua), Na2SO4 (natri sulfat), Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  2CaOCl2 + H2O + CO2 → CaCO3 + CaCl2 + 2HClO

Điều kiện phản ứng Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) tác dụng H2O (nước) tác dụng Na2S (natri sulfua) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) tác dụng H2O (nước) tác dụng Na2S (natri sulfua) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) phản ứng với H2O (nước) phản ứng với Na2S (natri sulfua) và tạo ra chất H2S (hidro sulfua) phản ứng với Na2SO4 (natri sulfat) phản ứng với Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) tác dụng H2O (nước) tác dụng Na2S (natri sulfua) và tạo ra chất H2S (hidro sulfua), Na2SO4 (natri sulfat), Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Fe2(SO4)3+ 6H2O + 6Na2S → 3H2S + 3Na2SO4+ 2Fe(OH)3 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
H2S (hidro sulfua) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), Na2SO4 (natri sulfat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit) (trạng thái: kt) (màu sắc: nâu đỏ), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng xanh), H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), Na2S (natri sulfua) (trạng thái: rắn) (màu sắc: không màu), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Fe2(SO4)3+ 6H2O + 6Na2S → 3H2S + 3Na2SO4+ 2Fe(OH)3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  H2O + NaH → H2 + NaOH

Phương Trình Điều Chế Từ Fe2(SO4)3 Ra H2S

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) ra
H2S (hidro sulfua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) ra H2S (hidro sulfua)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe2(SO4)3 Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) ra
Na2SO4 (natri sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe2(SO4)3 Ra Fe(OH)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) ra
Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) ra Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra H2S

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
H2S (hidro sulfua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra H2S (hidro sulfua)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
Na2SO4 (natri sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra Fe(OH)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2S Ra H2S

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na2S (natri sulfua) ra
H2S (hidro sulfua)

Xem thêm:  Cl2 + 2CuCl → 2CuCl2

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na2S (natri sulfua) ra H2S (hidro sulfua)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2S Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na2S (natri sulfua) ra
Na2SO4 (natri sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na2S (natri sulfua) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2S Ra Fe(OH)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na2S (natri sulfua) ra
Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na2S (natri sulfua) ra Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Fe2(SO4)3+ 6H2O + 6Na2S → 3H2S + 3Na2SO4+ 2Fe(OH)3

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình Fe2(SO4)3+ 6H2O + 6Na2S → 3H2S + 3Na2SO4+ 2Fe(OH)3

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình Fe2(SO4)3+ 6H2O + 6Na2S → 3H2S + 3Na2SO4+ 2Fe(OH)3

Câu 1. Phản ứng tạo chất khí

Khi cho Na dư vào dung dịch Fe2(SO4)3, FeCl2 và AlCl3 thì có hiện tượng xảy ra ở cả 3 cốc là :

A. có kết tủa
B. có khí thoát ra
C. có kết tủa rồi tan
D. không hiện tượng

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment