Cu + Ag2SO4 → 2Ag + CuSO4

Bạn đang xem bài viết Cu + Ag2SO4 → 2Ag + CuSO4 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Cu + Ag2SO4 → 2Ag + CuSO4

Cu + Ag2SO4 → 2Ag + CuSO4 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Cu (đồng) phản ứng với Ag2SO4 (Bạc sunfat) để tạo ra
Ag (bạc), CuSO4 (Đồng(II) sunfat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  Ca(OH)2 + 2HF → CaF2 + 2H2O

Điều kiện phản ứng Cu (đồng) tác dụng Ag2SO4 (Bạc sunfat) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Cu (đồng) tác dụng Ag2SO4 (Bạc sunfat) xảy ra phản ứng?

cho Cu tác dụng với Ag2SO4.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cu (đồng) tác dụng Ag2SO4 (Bạc sunfat) và tạo ra chất Ag (bạc), CuSO4 (Đồng(II) sunfat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cu + Ag2SO4 → 2Ag + CuSO4 là gì ?

có hiện tượng kết tủa trắng.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cu + Ag2SO4 → 2Ag + CuSO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Cu Ra Ag

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cu (đồng) ra
Ag (bạc)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cu (đồng) ra Ag (bạc)

Phương Trình Điều Chế Từ Cu Ra CuSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cu (đồng) ra
CuSO4 (Đồng(II) sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cu (đồng) ra CuSO4 (Đồng(II) sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Ag2SO4 Ra Ag

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ag2SO4 (Bạc sunfat) ra
Ag (bạc)

Xem thêm:  Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ag2SO4 (Bạc sunfat) ra Ag (bạc)

Phương Trình Điều Chế Từ Ag2SO4 Ra CuSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ag2SO4 (Bạc sunfat) ra
CuSO4 (Đồng(II) sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ag2SO4 (Bạc sunfat) ra CuSO4 (Đồng(II) sunfat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Cu + Ag2SO4 → 2Ag + CuSO4

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi phản ứng về hidro sunfua lưu huỳnh

Oxi hóa pyrit sắt trong không khí, sau một thời gian tạo thành sản phẩm có màu đỏ là oxit sắt (III) oxit và có khí SO2 thoát ra.

SO2 phản ứng với oxi tạo thành sản phẩm SO3 có chất xúc tác V2O3, ở nhiệt độ 450 độ C.

Tiếp tục cho SO3 hòa tan trong nước, sản phẩm tạo thành là axit sunfuric H2SO4.

Sau đó cho kim loại đồng phản ứng với axit sunfuric đặc, nóng, sản phẩm tạo thành có khí SO2 thoát ra và muối đồng (II) sunfat.

Cho CuSO4 hòa tan trong dung dịch kiềm NaOH, phản ứng tạo thành có kết tủa xanh lơ là Cu(OH)2.

Xem thêm:  2Cu(OH)2 + C3H7CHO → 2H2O + Cu2O + C3H7COOH

Lấy sản phẩm Cu(OH)2 đem đi nhiệt phân ta thu được CuO có màu đen.

Tiếp tục nhiệt phân CuO ở nhiệt độ 100 độ C thu được sản phẩm có màu đỏ gạch là Cu2O.

Cho Cu2O qua luồng khí CO sản phẩm tạo thành có khí CO2 thoát ra và Cu kết tủa màu đỏ bám trên thành ống nghiệm.

Tiếp tục cho kim loại Cu tác dụng với AgSO4 sản phẩm tạo thành có hiện tượng kết tủa trắng là Ag, muối CuSO4.

Nhiệt phân muối CuSO4 ở nhiệt độ cao thu được oxit kim loại màu đen là CuO, khí có mùi hắc là SO2.

Dẫn khí SO2 qua dung dịch nước brom sản phẩm tạo thành gồm 2 axit sunfuric và HBr.

Sau đó, điện phân dung dịch HBr ta thu được 2 khí gồm bromua và hidro.

Sục khí SO2 trong dung dịch brom thu được axit sunfuric.

Phương trình liên quan

13 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Leave a Comment