Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2O + NO + CrCl3

Bạn đang xem bài viết Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2O + NO + CrCl3 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Xem thêm:  3CuO + 2H3PO4 → Cu3(PO4)2

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2O + NO + CrCl3

Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2O + NO + CrCl3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Cr (crom) phản ứng với HCl (axit clohidric) phản ứng với HNO3 (axit nitric) để tạo ra
H2O (nước), NO (nitơ oxit), CrCl3 (Crom(III) clorua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng Cr (crom) tác dụng HCl (axit clohidric) tác dụng HNO3 (axit nitric) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Cr (crom) tác dụng HCl (axit clohidric) tác dụng HNO3 (axit nitric) xảy ra phản ứng?

Cho crom phản ứng với HNO3 trong dung dịch HCl.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cr (crom) tác dụng HCl (axit clohidric) tác dụng HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất H2O (nước), NO (nitơ oxit), CrCl3 (Crom(III) clorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2O + NO + CrCl3 là gì ?

Có khí không màu NO thoát ra, thu được chất rắn màu tím.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2O + NO + CrCl3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Cr Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cr (crom) ra
H2O (nước)

Xem thêm:  3Ca(NO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaNO3

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cr (crom) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Cr Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cr (crom) ra
NO (nitơ oxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cr (crom) ra NO (nitơ oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Cr Ra CrCl3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cr (crom) ra
CrCl3 (Crom(III) clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cr (crom) ra CrCl3 (Crom(III) clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HCl (axit clohidric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HCl (axit clohidric) ra
NO (nitơ oxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra NO (nitơ oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra CrCl3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HCl (axit clohidric) ra
CrCl3 (Crom(III) clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra CrCl3 (Crom(III) clorua)

Xem thêm:  Ca(HCO3)2 → CaO + H2O + 2CO2

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
NO (nitơ oxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra NO (nitơ oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra CrCl3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
CrCl3 (Crom(III) clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra CrCl3 (Crom(III) clorua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2O + NO + CrCl3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment