Cl2 + Cu → CuCl2

Bạn đang xem bài viết Cl2 + Cu → CuCl2 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Cl2+ Cu → CuCl2

Cl2+ Cu → CuCl2 là Phản ứng oxi-hoá khử, Cl2 (clo) phản ứng với Cu (đồng) để tạo ra
CuCl2 (Đồng(II) clorua) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem thêm:  4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2

Điều kiện phản ứng Cl2 (clo) tác dụng Cu (đồng) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

Làm thế nào để Cl2 (clo) tác dụng Cu (đồng) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Cl2 (clo) phản ứng với Cu (đồng) và tạo ra chất CuCl2 (Đồng(II) clorua).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cl2 (clo) tác dụng Cu (đồng) và tạo ra chất CuCl2 (Đồng(II) clorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cl2+ Cu → CuCl2 là gì ?

Dây đồng nung đỏ cháy trong khí clo tạo thành kết tủa CuCl2 màu trắng lục

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cl2+ Cu → CuCl2

Clo phản ứng với hẩu hết kim loại tạo thành muối clorua

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra CuCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cl2 (clo) ra
CuCl2 (Đồng(II) clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra CuCl2 (Đồng(II) clorua)

Xem thêm:  2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Phương Trình Điều Chế Từ Cu Ra CuCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cu (đồng) ra
CuCl2 (Đồng(II) clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cu (đồng) ra CuCl2 (Đồng(II) clorua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Cl2+ Cu → CuCl2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.
Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.
Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Xem thêm:  2HCl + ZnS → H2S + ZnCl2

Trường THPT Lê Văn Tám

Bài 26. Clo

Bài giảng Clo đi sâu tìm hiểu về Tính chất vật lí của clo; Clo có một số tính chất chung của phi kim(tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạtđộng mạnh; Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm; Một số ứng dụng, thu khí clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm.

Leave a Comment