CH3CHO + H2 → C2H5OH

Bạn đang xem bài viết CH3CHO + H2 → C2H5OH của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình CH3CHO + H2 → C2H5OH

CH3CHO + H2 → C2H5OH là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, CH3CHO (Andehit axetic) phản ứng với H2 (hidro) để tạo ra
C2H5OH (rượu etylic) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng CH3CHO (Andehit axetic) tác dụng H2 (hidro) là gì ?

Không có

Xem thêm:  H2SO4 + NH3 → NH4HSO4

Làm thế nào để CH3CHO (Andehit axetic) tác dụng H2 (hidro) xảy ra phản ứng?

cho CH3CHO tác dụng với hidro.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CH3CHO (Andehit axetic) tác dụng H2 (hidro) và tạo ra chất C2H5OH (rượu etylic)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CH3CHO + H2 → C2H5OH là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
C2H5OH (rượu etylic) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
CH3CHO (Andehit axetic) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), H2 (hidro) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CH3CHO + H2 → C2H5OH

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ CH3CHO Ra C2H5OH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CH3CHO (Andehit axetic) ra
C2H5OH (rượu etylic)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CH3CHO (Andehit axetic) ra C2H5OH (rượu etylic)

Phương Trình Điều Chế Từ H2 Ra C2H5OH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2 (hidro) ra
C2H5OH (rượu etylic)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2 (hidro) ra C2H5OH (rượu etylic)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình CH3CHO + H2 → C2H5OH

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem thêm:  2NaOH + K2HPO4 → 2KOH + Na2HPO4

Xem chi tiết phương trình Phương trình thi Đại Học

Phương trình hóa học hữu cơ là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phương trình hóa học hữu cơ

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình CH3CHO + H2 → C2H5OH

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình CH3CHO + H2 → C2H5OH

Câu 1. Chất tạo ra rượu etylic bằng một phản ứng

Cho dãy các chất: C2H2. C2H4, C2H5COOCH3, CH3CHO,
CH3COOC2H5, C2H5ONa. Số chất trong dãy tạo ra C2H5OH bằng một phản
ứng là

A. 3
B. 6
C. 5
D. 4

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Điều chế C2H5OH trong phòng thí nghiệm

Phương pháp nào sau đây dùng để điều chế C2H5OH trong phòng thí
nghiệm?

A. Cho C2H5Br tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng.
B. Cho etilen tác dụng với nước, xúc tác axit, đun nóng.
C. Lên men glucozơ.
D. Cho CH3CHO tác dụng với H2, xúc tác Ni, đun nóng.

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Bài tập xác định chất dựa vào sơ đồ chuyển hóa

Cho dãy chuyển hóa: CH4 –(1500 oC)® X —-(H2O)® Y —-(H2)® Z—-(O2)® T —(C2H2)® M; Công thức cấu tạo của M là

A. CH3COOCH3
B. CH2 =CHCOOCH3
C. CH3COOC2H5
D. CH3COOCH=CH2

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi các phương trình phản ứng về hợp chất hữu cơ

Cho andehit axetic tác dụng với khí hidro trong điều kiện xúc tác là Ni tạo thành ancol etylic.

Xem thêm:  CO + FeCO3 → Fe + CO2

Tiếp tục cho rượu etylic phản ứng với CuO sản phẩm tạo thành là andehit axetic.

Sau đó cho andehit axetic phản ứng với AgNO3 sản phẩm tạo thành là CH3COONH4, NH4NO3, Ag.

Cho rượu etylic phản ứng với CH3OH  có chất xúc tác là axit H2SO4 ở nhiệt độ 140 độ C tạo thành metyl etyl  ete.

Đun nóng rượu etylic ở nhiệt độ 170 độ C có xit H2SO4 làm chất xúc tác giải phóng khí etylen.

Cuối cùng Đốt cháy C2H4 trong không khí có chất xúc tác tạo thành CH3CHO

 

Phương trình liên quan

6 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Chuỗi phản ứng về các chất hữu cơ

Cracking butan ở điều kiện nhiệt độ và xúc tác sản phẩm có khí etilen thoát ra (CH2-CH2).

Cho etilen tác dụng với nước ở điều kiện nhiêt độ và xúc tác tạo thành rượu etylic (CH3-CH2-OH)

Đốt cháy rượu etylic trong không khí có xúc tác tạo thành andehit axetic.

Cho andehit axetic tác dụng với hidro có chất xúc tác là Ni tạo thành rượu etylic.

Phương trình liên quan

4 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Leave a Comment