Viết tiếp một số lời đối thoại để chuyển một trong hai phần nói trên thành màn kịch theo gợi ý sau

Viết tiếp một số lời đối thoại để chuyển một trong hai phần nói trên thành màn kịch theo gợi ý sau là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.! Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại trang 113 Tiếng Việt 5 tập 2 Viết tiếp một … Read more

Kể một câu chuyện về truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam (5 mẫu)

Kể một câu chuyện về truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam (5 mẫu) là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.! Kể 1 câu chuyện về tôn sư trọng đạo ngắn Kể một câu chuyện về truyền thống tôn sư trọng đạo của người … Read more

Một hình chữ nhật có chiều dài 4/5m chiều rộng bằng 3/4 chiều dài tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó

Một hình chữ nhật có chiều dài 4/5m chiều rộng bằng 3/4 chiều dài tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.! Giải toán: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật Một hình chữ nhật có … Read more

Top 4 mẫu Viết đoạn văn kể về một tấm gương hiếu học, trong đó có sử dụng phép thay thế từ ngữ để liên kết câu siêu hay

Top 4 mẫu Viết đoạn văn kể về một tấm gương hiếu học, trong đó có sử dụng phép thay thế từ ngữ để liên kết câu siêu hay là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.! Kể về một tấm gương hiếu học Viết đoạn văn kể … Read more

Kể chuyện về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam

Kể chuyện về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.! Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 82 Tiếng Việt 5 tập 2 Kể chuyện về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống … Read more

đẹp, to lớn, học tập

đẹp, to lớn, học tập là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.! Giải tiếng Việt 5 tập 1 câu 2 trang 8 sgk Tìm những từ đồng nghĩa với mỗi từ sau đây: đẹp, to lớn, học tập là bài tập từ đồng nghĩa trong sách Tiếng … Read more

Top 6 Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật gần gũi với em

Top 6 Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật gần gũi với em là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.! Đoạn văn tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật Viết một đoạn văn khoảng … Read more

Kể chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về những người đã góp sức bảo vệ trật tự, an ninh hay nhất

Kể chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về những người đã góp sức bảo vệ trật tự, an ninh hay nhất là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.! Kể một câu chuyện về bảo vệ an ninh xóm làng Kể chuyện em đã nghe hoặc đã … Read more

Lập chương trình cho một hoạt động mừng ngày 8/3 của trường hoặc lớp em (2 mẫu)

Lập chương trình cho một hoạt động mừng ngày 8/3 của trường hoặc lớp em (2 mẫu) là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.! Mẫu chương trình liên hoan văn nghệ chào mừng ngày 8/3 Lập chương trình cho một hoạt động mừng ngày 8/3 của trường … Read more

Một hình lập phương có cạnh 2,5cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần

Một hình lập phương có cạnh 2,5cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.! Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần, thể tích hình lập phương Một hình lập phương có cạnh 2,5cm, tính diện tích … Read more

Để hưởng ứng phong trào “Em là chiến sĩ nhỏ”, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau

Để hưởng ứng phong trào “Em là chiến sĩ nhỏ”, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.! Lập chương trình hoạt động cho phong trào Em là chiến sĩ nhỏ Lập … Read more