Kể câu chuyện Em đã làm góp phần giữ gìn xóm làng (đường phố, trường học) xanh, sạch, đẹp

Kể câu chuyện Em đã làm góp phần giữ gìn xóm làng (đường phố, trường học) xanh, sạch, đẹp là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.! Em (hoặc người xung quanh) đã làm gì để góp phần giữ gìn xóm làng (đường phố, trường học) xanh, sạch, … Read more

Dùng câu kể Ai là gì? giới thiệu về các bạn trong lớp em hoặc từng người trong ảnh chụp gia đình em

Dùng câu kể Ai là gì? giới thiệu về các bạn trong lớp em hoặc từng người trong ảnh chụp gia đình em là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.! Dùng câu kể Ai là gì giới thiệu về các bạn trong lớp em Dùng câu kể … Read more

Nêu một vài nguyên nhân thường dẫn đến tai nạn giao thông và những việc làm để phòng tránh

Nêu một vài nguyên nhân thường dẫn đến tai nạn giao thông và những việc làm để phòng tránh là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.! Những việc cần làm để phòng tránh tai nạn giao thông Tai nạn giao thông được xem là một trong những … Read more