CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

Bạn đang xem bài viết CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình CaCO3+ 2HNO3 → Ca(NO3)2+ H2O + CO2

CaCO3+ 2HNO3 → Ca(NO3)2+ H2O + CO2 là Phản ứng trao đổi, CaCO3 (canxi cacbonat) phản ứng với HNO3 (axit nitric) để tạo ra
Ca(NO3)2 (canxi nitrat), H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Điều kiện khác: nhiệt độ thường

Xem thêm:  H2O + SO2 + BaSO3 → Ba(HSO3)2

Điều kiện phản ứng CaCO3 (canxi cacbonat) tác dụng HNO3 (axit nitric) là gì ?

Điều kiện khác: nhiệt độ thường

Làm thế nào để CaCO3 (canxi cacbonat) tác dụng HNO3 (axit nitric) xảy ra phản ứng?

Nhỏ từ từ dung dịch HNO3 loãng vào ống nghiệm đựng CaCO3

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CaCO3 (canxi cacbonat) tác dụng HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất Ca(NO3)2 (canxi nitrat), H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CaCO3+ 2HNO3 → Ca(NO3)2+ H2O + CO2 là gì ?

Sủi bọt khí, CaCO3 tan dần tạo thành dung dịch trong suốt

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CaCO3+ 2HNO3 → Ca(NO3)2+ H2O + CO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ CaCO3 Ra Ca(NO3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CaCO3 (canxi cacbonat) ra
Ca(NO3)2 (canxi nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CaCO3 (canxi cacbonat) ra Ca(NO3)2 (canxi nitrat)

Xem thêm:  H2SO4 + Mg(OH)2 → 2H2O + MgSO4

Phương Trình Điều Chế Từ CaCO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CaCO3 (canxi cacbonat) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CaCO3 (canxi cacbonat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ CaCO3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CaCO3 (canxi cacbonat) ra
CO2 (Cacbon dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CaCO3 (canxi cacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra Ca(NO3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
Ca(NO3)2 (canxi nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Ca(NO3)2 (canxi nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
CO2 (Cacbon dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem thêm:  Ca(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + CaSO4

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình CaCO3+ 2HNO3 → Ca(NO3)2+ H2O + CO2

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Phương trình hóa học vô cơ là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phương trình hóa học vô cơ

Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?

Xem chi tiết phương trình Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment