C6H6 + CH2=CHCH3 → C6H5CH(CH3)2

Bạn đang xem bài viết C6H6 + CH2=CHCH3 → C6H5CH(CH3)2 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình C6H6+ CH2=CHCH3 → C6H5CH(CH3)2

C6H6+ CH2=CHCH3 → C6H5CH(CH3)2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, C6H6 (benzen) phản ứng với CH2=CHCH3 (Propen) để tạo ra
C6H5CH(CH3)2 (isopropylbenzen, cumen) dười điều kiện phản ứng là Điều kiện khác: H+

Xem thêm:  2NaOH + FeSO4 → Na2SO4 + Fe(OH)2

Điều kiện phản ứng C6H6 (benzen) tác dụng CH2=CHCH3 (Propen) là gì ?

Điều kiện khác: H+

Làm thế nào để C6H6 (benzen) tác dụng CH2=CHCH3 (Propen) xảy ra phản ứng?

Cho benzen tác dụng với propen.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C6H6 (benzen) tác dụng CH2=CHCH3 (Propen) và tạo ra chất C6H5CH(CH3)2 (isopropylbenzen, cumen)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C6H6+ CH2=CHCH3 → C6H5CH(CH3)2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
C6H5CH(CH3)2 (isopropylbenzen, cumen) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
C6H6 (benzen) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), CH2=CHCH3 (Propen) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C6H6+ CH2=CHCH3 → C6H5CH(CH3)2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ C6H6 Ra C6H5CH(CH3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C6H6 (benzen) ra
C6H5CH(CH3)2 (isopropylbenzen, cumen)

Xem thêm:  NaOH + C4H9Cl → NaCl + CH3CH2CH2CH2OH

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C6H6 (benzen) ra C6H5CH(CH3)2 (isopropylbenzen, cumen)

Phương Trình Điều Chế Từ CH2=CHCH3 Ra C6H5CH(CH3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CH2=CHCH3 (Propen) ra
C6H5CH(CH3)2 (isopropylbenzen, cumen)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CH2=CHCH3 (Propen) ra C6H5CH(CH3)2 (isopropylbenzen, cumen)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình C6H6+ CH2=CHCH3 → C6H5CH(CH3)2

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem chi tiết phương trình Phương trình thi Đại Học

Phương trình hóa học hữu cơ là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phương trình hóa học hữu cơ

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình C6H6+ CH2=CHCH3 → C6H5CH(CH3)2

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình C6H6+ CH2=CHCH3 → C6H5CH(CH3)2

Câu 1. Phát biểu

Cho các phát biểu sau:
(a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.
(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.
(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một.
(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2.
(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.
(f) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen.
Số phát biểu đúng là:

Xem thêm:  H2O2 + KNO2 → H2O + KNO3

A. 2
B. 5
C. 3
D. 4

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Phản ứng

Cho các phương trình hóa học sau, có bao nhiêu phản ứng tạo đơn chất?
a. HCl + KHS →
b. Na + C6H5CH2OH →
c. Br2 + C2H5OH →
d. H2O2 + 2KI →
e. C6H6 + CH2=CHCH3 →
f. Fe + BaSO4 →

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Xem đáp án câu 2

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment