C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa

Bạn đang xem bài viết C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa

C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, C6H5ONa (Natri Phenolat) phản ứng với CH3COOH (acid acetic) để tạo ra
C6H5OH (Phenol), CH3COONa (natri acetat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  2Mg + SiO2 → Si + 2MgO

Điều kiện phản ứng C6H5ONa (Natri Phenolat) tác dụng CH3COOH (acid acetic) là gì ?

Không có

Làm thế nào để C6H5ONa (Natri Phenolat) tác dụng CH3COOH (acid acetic) xảy ra phản ứng?

cho C6H5ONa tác dụng với CH3COOH.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C6H5ONa (Natri Phenolat) tác dụng CH3COOH (acid acetic) và tạo ra chất C6H5OH (Phenol), CH3COONa (natri acetat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
C6H5OH (Phenol) (trạng thái: lỏng), CH3COONa (natri acetat) (trạng thái: rắn), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
C6H5ONa (Natri Phenolat) (trạng thái: rắn), CH3COOH (acid acetic) (trạng thái: dung dịch), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5ONa Ra C6H5OH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C6H5ONa (Natri Phenolat) ra
C6H5OH (Phenol)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C6H5ONa (Natri Phenolat) ra C6H5OH (Phenol)

Xem thêm:  Fe2(SO4)3 + 6KI → I2 + 3K2SO4 + 2FeI2

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5ONa Ra CH3COONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C6H5ONa (Natri Phenolat) ra
CH3COONa (natri acetat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C6H5ONa (Natri Phenolat) ra CH3COONa (natri acetat)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3COOH Ra C6H5OH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CH3COOH (acid acetic) ra
C6H5OH (Phenol)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CH3COOH (acid acetic) ra C6H5OH (Phenol)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3COOH Ra CH3COONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CH3COOH (acid acetic) ra
CH3COONa (natri acetat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CH3COOH (acid acetic) ra CH3COONa (natri acetat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem chi tiết phương trình Phương trình thi Đại Học

Phương trình hóa học hữu cơ là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phương trình hóa học hữu cơ

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa

Câu 1. Phenol và hợp chất của phenol

Chỉ ra số câu đúng trong các câu sau:
(1). Phenol, axit axetic, CO2 đều phản ứng được với NaOH.
(2). Phenol, ancol etylic không phản ứng với NaHCO3
(3). CO2, và axit axetic phản ứng được với natriphenolat và dd natri etylat
(4). Phenol, ancol etylic, và CO2 không phản ứng với dd natri axetat
(5). HCl phản ứng với dd natri axetat, natri p-crezolat

Xem thêm:  2CH3OH + CH2(COOH)2 → 2H2O + CH2(COOCH3)2

A. 3
B. 2
C. 4
D. 5

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa

Chuỗi phương trình phản ứng của clo và phenol

Đốt cháy benzen với khí clorua có chất xúc tác là bột sắt thu được C6H5Cl.

Cho clobenzen tác dụng với NaOH thu được natri phenolat.

Tiếp tục cho natri pheolat tác dụng với axit axetic thu được muối natri axetat.

Sau đó cho muối natri axetat tác dụng với NaOH thu được chất rắn Na2CO3.

Dẫn muối natri cacbonat qua dung dịch nước vôi trong thu được kết tủa CaCO3.

 

Phương trình liên quan

5 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Leave a Comment