C6H5CH(CH3)2 → C6H5OH + CH3COCH3

Bạn đang xem bài viết C6H5CH(CH3)2 → C6H5OH + CH3COCH3 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình C6H5CH(CH3)2 → C6H5OH + CH3COCH3

C6H5CH(CH3)2 → C6H5OH + CH3COCH3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, C6H5CH(CH3)2 (isopropylbenzen, cumen) để tạo ra
C6H5OH (Phenol), CH3COCH3 (Axeton) dười điều kiện phản ứng là Điều kiện khác: 1) O2: kk; 2) H2SO4, 20%.

Điều kiện phản ứng C6H5CH(CH3)2 (isopropylbenzen, cumen) là gì ?

Điều kiện khác: 1) O2: kk; 2) H2SO4, 20%.

Xem thêm:  Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3

Làm thế nào để C6H5CH(CH3)2 (isopropylbenzen, cumen) xảy ra phản ứng?

Cho cumen oxi hóa trong không khí.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C6H5CH(CH3)2 (isopropylbenzen, cumen) và tạo ra chất C6H5OH (Phenol), CH3COCH3 (Axeton)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C6H5CH(CH3)2 → C6H5OH + CH3COCH3 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
C6H5OH (Phenol) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), CH3COCH3 (Axeton) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
C6H5CH(CH3)2 (isopropylbenzen, cumen) (trạng thái: lỏng), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C6H5CH(CH3)2 → C6H5OH + CH3COCH3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5CH(CH3)2 Ra C6H5OH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C6H5CH(CH3)2 (isopropylbenzen, cumen) ra
C6H5OH (Phenol)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C6H5CH(CH3)2 (isopropylbenzen, cumen) ra C6H5OH (Phenol)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5CH(CH3)2 Ra CH3COCH3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C6H5CH(CH3)2 (isopropylbenzen, cumen) ra
CH3COCH3 (Axeton)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C6H5CH(CH3)2 (isopropylbenzen, cumen) ra CH3COCH3 (Axeton)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình C6H5CH(CH3)2 → C6H5OH + CH3COCH3

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem thêm:  10Fe(NO3)2 + H2SO4 + 2KMnO4 → Fe2(SO4)3 + H2O + 2MnSO4 + K2SO4 + Fe(NO3)3

Xem chi tiết phương trình Phương trình thi Đại Học

Phương trình hóa học hữu cơ là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phương trình hóa học hữu cơ

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình C6H5CH(CH3)2 → C6H5OH + CH3COCH3

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình C6H5CH(CH3)2 → C6H5OH + CH3COCH3

Câu 1. Phát biểu

Cho các phát biểu sau:
(a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.
(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.
(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một.
(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2.
(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.
(f) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen.
Số phát biểu đúng là:

A. 2
B. 5
C. 3
D. 4

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Phản ứng

Có bao nhiêu phản ứng trong các phương trình sau tạo ra chất khí?
Al(OH)3 + H2SO4 —-> ;
C6H5CH(CH3)2 —t0–> ;
Mg + BaSO4 –> ;
AgNO3 + H2O + NH3 + C2H5CHO —> ;
H2SO4 + K —-> ;
H2O + NH3 + CuSO4 —> ;
NaHSO3 + NaHSO4 —-> ;
(NH2)2CO + NaOH —-> ;
NaOH + SiO2 —> ;
HCl + NH4HSO3 —> ;
CO + Fe3O4 —-> ;
Ba(HCO3)2 —t0—-> ;
S + Zn —> ;
Br2 + C6H5CHCH2 —> ;
CH3COOC2H5 —t0—> ;
Na + NaOH —-> ;
CH3COOH + KHCO3 —> ;
Cu + H2O + O2 —>

Xem thêm:  H2O + CO2 → H2CO3

A. 5
B. 7
C. 10
D. 12

Xem đáp án câu 2

Câu 3. phản ứng tạo đơn chất

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:
Fe + HCl + Fe3O4 –> ;
NaOH + HF –> ;
O2 + CH2=CH2 –> ;
H2 + S –> ;
C2H5OH + H2N-CH2-COOH –> ;
O2 + C4H8O –> ;
Cl2 + H2O –> ;
CaCO3 + HCl –> ;
Al(OH)3 + H2SO4 —> ;
C6H5CH(CH3)2 –t0–> ;
Mg + BaSO4 –> ;
FeO + O2 –> ;
Al + H2O + KOH –> ;
Fe2O3 + HNO3 —> ;
(CH3COO)2Ca –t0–> ;
NaHCO3 + CH2OH[CHOH]4COOH –> ;
Cl2 + NH3 –> ;
HCl + (CH3NH3)2CO3 –> ;
Cu + H2SO4 + NH4NO3 —> ;
NaOH + NH4HSO3 —> ;
H2O + KAlO2 + CO2 –> ;
Cl2 + F2 –> ;
K2CO3 –t0–> ;
Cl2 + H2S –> ;
NaOH + FeSO4 —> ;
Ag + Br2 –> ;
H2SO4 + Fe3O4 —> ;
C4H8 + H2O –> ;
H2 + CH2=CH-COOH –> ;
Br2 + C6H5NH2 —> ;

A. 24
B. 16
C. 8
D. 4

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment