C2H4 + HBr → C2H5Br

Bạn đang xem bài viết C2H4 + HBr → C2H5Br của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình C2H4+ HBr → C2H5Br

C2H4+ HBr → C2H5Br là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, C2H4 (etilen (eten)) phản ứng với HBr (Hidro bromua) để tạo ra
C2H5Br (Bromoetan) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  3O2 + C2H3COOH → 2H2O + 3CO2

Điều kiện phản ứng C2H4 (etilen (eten)) tác dụng HBr (Hidro bromua) là gì ?

Không có

Làm thế nào để C2H4 (etilen (eten)) tác dụng HBr (Hidro bromua) xảy ra phản ứng?

cho C2H4 tác dụng với HBr.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C2H4 (etilen (eten)) tác dụng HBr (Hidro bromua) và tạo ra chất C2H5Br (Bromoetan)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C2H4+ HBr → C2H5Br là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
C2H5Br (Bromoetan) (trạng thái: rắn), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
C2H4 (etilen (eten)) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), HBr (Hidro bromua) (trạng thái: dung dịch), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C2H4+ HBr → C2H5Br

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ C2H4 Ra C2H5Br

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C2H4 (etilen (eten)) ra
C2H5Br (Bromoetan)

Xem thêm:  2HNO3 + Pb(OH)2 → 2H2O + Pb(NO3)2

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C2H4 (etilen (eten)) ra C2H5Br (Bromoetan)

Phương Trình Điều Chế Từ HBr Ra C2H5Br

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HBr (Hidro bromua) ra
C2H5Br (Bromoetan)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HBr (Hidro bromua) ra C2H5Br (Bromoetan)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình C2H4+ HBr → C2H5Br

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình C2H4+ HBr → C2H5Br

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình C2H4+ HBr → C2H5Br

Câu 1. Phản ứng tạo ra C2H5Br

Cho các phản ứng:
HBr + C2H5OH (t0)→ ;
C2H4 + Br2 →;
C2H4 + HBr →;
C2H6 + Br2 (kt, as1:1mol)→.
Số phản ứng tạo ra C2H5Br là

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment