C2H4 + 1/2O2 → CH3CHO

Bạn đang xem bài viết C2H4 + 1/2O2 → CH3CHO của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình C2H4+ 1/2O2 → CH3CHO

C2H4+ 1/2O2 → CH3CHO là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, C2H4 (etilen (eten)) phản ứng với O2 (oxi) để tạo ra
CH3CHO (Andehit axetic) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng C2H4 (etilen (eten)) tác dụng O2 (oxi) là gì ?

Không có

Xem thêm:  HCl + HCOONH4 → NH4Cl + HCOOH

Làm thế nào để C2H4 (etilen (eten)) tác dụng O2 (oxi) xảy ra phản ứng?

Cho C2H4 tác dụng với oxi.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C2H4 (etilen (eten)) tác dụng O2 (oxi) và tạo ra chất CH3CHO (Andehit axetic)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C2H4+ 1/2O2 → CH3CHO là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
CH3CHO (Andehit axetic) (trạng thái: lỏng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
C2H4 (etilen (eten)) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), O2 (oxi) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C2H4+ 1/2O2 → CH3CHO

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ C2H4 Ra CH3CHO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C2H4 (etilen (eten)) ra
CH3CHO (Andehit axetic)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C2H4 (etilen (eten)) ra CH3CHO (Andehit axetic)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra CH3CHO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
O2 (oxi) ra
CH3CHO (Andehit axetic)

Xem thêm:  2NH3 + 3PbO → 3H2O + N2 + 3Pb

Xem chi tiết phương trình điều chế từ O2 (oxi) ra CH3CHO (Andehit axetic)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình C2H4+ 1/2O2 → CH3CHO

Phương trình hóa học hữu cơ là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phương trình hóa học hữu cơ

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình C2H4+ 1/2O2 → CH3CHO

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình C2H4+ 1/2O2 → CH3CHO

Câu 1. Xác định tên chất

Ở điều kiện thích hợp: chất X phản ứng với chất Y tạo ra anđehit axetic; chất X phản ứng với chất Z tạo ra ancol etylic. Các chất X, Y, Z lần lượt là

A. C2H4, O2, H2O
B. C2H2, H2O, H2
C. C2H4, H2O, CO
D. C2H2, O2, H2O

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi các phương trình phản ứng về hợp chất hữu cơ

Cho andehit axetic tác dụng với khí hidro trong điều kiện xúc tác là Ni tạo thành ancol etylic.

Tiếp tục cho rượu etylic phản ứng với CuO sản phẩm tạo thành là andehit axetic.

Sau đó cho andehit axetic phản ứng với AgNO3 sản phẩm tạo thành là CH3COONH4, NH4NO3, Ag.

Cho rượu etylic phản ứng với CH3OH  có chất xúc tác là axit H2SO4 ở nhiệt độ 140 độ C tạo thành metyl etyl  ete.

Xem thêm:  C6H6 + CH2=CHCH3 → C6H5CH(CH3)2

Đun nóng rượu etylic ở nhiệt độ 170 độ C có xit H2SO4 làm chất xúc tác giải phóng khí etylen.

Cuối cùng Đốt cháy C2H4 trong không khí có chất xúc tác tạo thành CH3CHO

 

Phương trình liên quan

6 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Chuỗi các phương trình phản ứng của andehit

Đun nóng andehit axetic với hidro có Ni làm xúc tác thu được rượu etylic.

Sau đó đun nóng rượu etylic với đồng oxit thu được andehit axetic.

Hòa tan andehit axetic với dung dịch nitrat thu được Ag kết tủa và amoni axetat.

Đun nóng 2 ancol etylic và metanol ở nhiệt độ 140 độ C có H2SO4 làm xúc tác thu được ete C2H5OCH3

Đun nóng rượu etylic ở nhiệt độ 140 độ C có H+ làm xúc tác thu được khí etilen.

Đốt cháy etilen trong không khí có nhiệt độ và xúc tác thu được andehit axetic.

Phương trình liên quan

6 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Leave a Comment