Br2 + H2O + CH3CH2CH=O → CH3CH2COOH + 2HBr

Bạn đang xem bài viết Br2 + H2O + CH3CH2CH=O → CH3CH2COOH + 2HBr của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Br2+ H2O + CH3CH2CH=O → CH3CH2COOH + 2HBr

Br2+ H2O + CH3CH2CH=O → CH3CH2COOH + 2HBr là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Br2 (brom) phản ứng với H2O (nước) phản ứng với CH3CH2CH=O (Propanal) để tạo ra
CH3CH2COOH (Axit propionic), HBr (Hidro bromua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng Br2 (brom) tác dụng H2O (nước) tác dụng CH3CH2CH=O (Propanal) là gì ?

Không có

Xem thêm:  AgNO3 + H2O → Ag + HNO3 + O2

Làm thế nào để Br2 (brom) tác dụng H2O (nước) tác dụng CH3CH2CH=O (Propanal) xảy ra phản ứng?

cho propanal lội qua dd Br2.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Br2 (brom) tác dụng H2O (nước) tác dụng CH3CH2CH=O (Propanal) và tạo ra chất CH3CH2COOH (Axit propionic), HBr (Hidro bromua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Br2+ H2O + CH3CH2CH=O → CH3CH2COOH + 2HBr là gì ?

làm mất màu nước brom.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Br2+ H2O + CH3CH2CH=O → CH3CH2COOH + 2HBr

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra CH3CH2COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Br2 (brom) ra
CH3CH2COOH (Axit propionic)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra CH3CH2COOH (Axit propionic)

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Br2 (brom) ra
HBr (Hidro bromua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra HBr (Hidro bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra CH3CH2COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
CH3CH2COOH (Axit propionic)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra CH3CH2COOH (Axit propionic)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
HBr (Hidro bromua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra HBr (Hidro bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3CH2CH=O Ra CH3CH2COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CH3CH2CH=O (Propanal) ra
CH3CH2COOH (Axit propionic)

Xem thêm:  CaO + SO2 → CaSO3

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CH3CH2CH=O (Propanal) ra CH3CH2COOH (Axit propionic)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3CH2CH=O Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CH3CH2CH=O (Propanal) ra
HBr (Hidro bromua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CH3CH2CH=O (Propanal) ra HBr (Hidro bromua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Br2+ H2O + CH3CH2CH=O → CH3CH2COOH + 2HBr

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình Br2+ H2O + CH3CH2CH=O → CH3CH2COOH + 2HBr

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình Br2+ H2O + CH3CH2CH=O → CH3CH2COOH + 2HBr

Câu 1. Chất tác dụng với H2 và làm mất màu Br2,

Cho các chất sau đây: propen, isobutan, propanal, stiren, toluen, axit
acrylic, glucozơ. Số chất vừa làm mất màu nước brom, vừa tác dụng với H2
(trong những điều kiện thích hợp) là

A. 6
B. 4
C. 7
D. 5

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Phản ứng hóa học

Trong các phương trình phản ứng sau đây, có bao nhiêu phương trình tạo ra 3 sản phẩm trở lên?
H2O + K2CO3 + FeCl3 → ;

CH3I + C2H5NH2 → ;

Br2 + C6H6 → ;

Br2 + H2O + CH3CH2CH=O → ;

NaHCO3 + C2H5COOH → ;

NaOH + HCOONH3CH2CH3 → ;
Br2 + KI → ;

H2O + KCl → ;

S + CrO3 → ;

FeCl2 + H2O → ;

AlCl3 →(t0) ;
;
H2SO4 + KMnO4 + H2C2O4 → ;

AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 → ;

O2 + C4H10 →

A. 6
B. 8
C. 10
D. 12

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Phản ứng tạo kim loại

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:
H2O + K2CO3 + FeCl3 —> ;
CH3I + C2H5NH2 —> ;
Br2 + C6H6 —-> ;
Br2 + H2O + CH3CH2CH=O —> ;
NaHCO3 + C2H5COOH —-> ;
NaOH + HCOONH3CH2CH3 —> ;
Br2+ KI —-> ;
H2O + KCl —> ;
S + CrO3 —> ;
FeCl2 + H2O —> ;
AlCl3 –t0—> ;
H2SO4 + KMnO4 + H2C2O4 —-> ;
AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 —> ;
O2 + C4H10 —> ;
Trong các phản ứng trên, có bao nhiêu phương trình phản ứng giải phóng ra kim loại?

Xem thêm:  MgCO3 → MgO + CO2

A. 2
B. 5
C. 4
D. 7

Xem đáp án câu 3

Câu 4. đơn chất

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:
H2O + K2CO3 + FeCl3 —> ;
CH3I + C2H5NH2 —> ;
Br2 + C6H6 —> ;
Br2 + H2O + CH3CH2CH=O —> ;
NaHCO3 + C2H5COOH —> ;
NaOH + HCOONH3CH2CH3 —> ;
Br2 + KI —> ;
H2O + KCl —> ;
S + CrO3 —-> ;
FeCl2 + H2O —-> ;
AlCl3 —t0–> ;
H2SO4 + KMnO4 + H2C2O4 —> ;
AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 —>
O2 + C4H10 –> ;
Ba(OH)2 + Cr(NO3)3 —> ;
NaOH + K2HPO4 —> ;
NaOH + C2H5Cl —> ;
H2SO4 + Fe(OH)2 —> ;
Cu + H2SO4 + NaNO3 —> ;
F2 + H2 —> ;
Fe2O3 + H2 —> ;
CaO + HCl —> ;
KOH + CH3NH3HCO3 —> ;
C + ZnO —> ;
Zn + BaSO4 —> ;
Na2SO3 + Ba(OH)2 —> ;
H2 + O2 —> ;
NaOH + CuCl2 —> ;
Al + H2O —> ;
NaOH + CH3COOK —> ;
Mg + CO2 —> ;
Fe + H2O —> ;
Ca(OH)2 + SO2 —> ;
BaO + CO2 —> ;
FeCl2 + Zn —-> ;
NaOH –dpnc–> ;
Trong các phương trình phản ứng trên, có bao nhiêu phương trình tạo ra đơn chất?

A. 26
B. 18
C. 24
D. 12

Xem đáp án câu 4

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment