Br2 + CH2=CHCH3 → CH2(Br)-CH(Br)-CH3

Bạn đang xem bài viết Br2 + CH2=CHCH3 → CH2(Br)-CH(Br)-CH3 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Xem thêm:  nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n | Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Br2+ CH2=CHCH3 → CH2(Br)-CH(Br)-CH3

Br2+ CH2=CHCH3 → CH2(Br)-CH(Br)-CH3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Br2 (brom) phản ứng với CH2=CHCH3 (Propen) để tạo ra
CH2(Br)-CH(Br)-CH3 (1,2-Dibrompropan) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng Br2 (brom) tác dụng CH2=CHCH3 (Propen) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Br2 (brom) tác dụng CH2=CHCH3 (Propen) xảy ra phản ứng?

cho propen tác dụng với Br2.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Br2 (brom) tác dụng CH2=CHCH3 (Propen) và tạo ra chất CH2(Br)-CH(Br)-CH3 (1,2-Dibrompropan)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Br2+ CH2=CHCH3 → CH2(Br)-CH(Br)-CH3 là gì ?

làm mất màu brom.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Br2+ CH2=CHCH3 → CH2(Br)-CH(Br)-CH3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra CH2(Br)-CH(Br)-CH3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Br2 (brom) ra
CH2(Br)-CH(Br)-CH3 (1,2-Dibrompropan)

Xem thêm:  CO2 + K[Al(OH)4] → Al(OH)3 + KHCO3

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra CH2(Br)-CH(Br)-CH3 (1,2-Dibrompropan)

Phương Trình Điều Chế Từ CH2=CHCH3 Ra CH2(Br)-CH(Br)-CH3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CH2=CHCH3 (Propen) ra
CH2(Br)-CH(Br)-CH3 (1,2-Dibrompropan)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CH2=CHCH3 (Propen) ra CH2(Br)-CH(Br)-CH3 (1,2-Dibrompropan)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Br2+ CH2=CHCH3 → CH2(Br)-CH(Br)-CH3

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình Br2+ CH2=CHCH3 → CH2(Br)-CH(Br)-CH3

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình Br2+ CH2=CHCH3 → CH2(Br)-CH(Br)-CH3

Câu 1. Chất tác dụng với H2 và làm mất màu Br2,

Cho các chất sau đây: propen, isobutan, propanal, stiren, toluen, axit
acrylic, glucozơ. Số chất vừa làm mất màu nước brom, vừa tác dụng với H2
(trong những điều kiện thích hợp) là

A. 6
B. 4
C. 7
D. 5

Xem đáp án câu 1

Câu 3. Kết tủa

Cho các phương trình hóa học sau, phản ứng nào tạo hiện tượng kết tủa đen?
a). H2SO4 + KBr —> ;
b). Al2(SO4)3 + H2O + Ba —> ;
c). H2S + Pb(NO3)2 —> ;
d). CH3OH + CH2=C(CH3)COOH —-> ;
e). AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOC2H5 —–> ;
f). Br2 + CH2=CHCH3 —> ;
g). CH3COONa + NaOH —–> ;
h). C + O2 —->

A. (c), (d)
B. (g), (h), (a), (c)
C. (a), (b), (g), (c)
D. (c)

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment