Br2 + C6H5CHCH2 → C6H5-CH(Br)-CH2Br

Bạn đang xem bài viết Br2 + C6H5CHCH2 → C6H5-CH(Br)-CH2Br của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Br2+ C6H5CHCH2 → C6H5-CH(Br)-CH2Br

Br2+ C6H5CHCH2 → C6H5-CH(Br)-CH2Br là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Br2 (brom) phản ứng với C6H5CHCH2 (Styren) để tạo ra
C6H5-CH(Br)-CH2Br (1,2-dibromo-1-phenyl etan) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  O2 + P2O3 → P2O5

Điều kiện phản ứng Br2 (brom) tác dụng C6H5CHCH2 (Styren) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Br2 (brom) tác dụng C6H5CHCH2 (Styren) xảy ra phản ứng?

cho stiren tác dụng với brom.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Br2 (brom) tác dụng C6H5CHCH2 (Styren) và tạo ra chất C6H5-CH(Br)-CH2Br (1,2-dibromo-1-phenyl etan)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Br2+ C6H5CHCH2 → C6H5-CH(Br)-CH2Br là gì ?

stiren làm brom mất màu.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Br2+ C6H5CHCH2 → C6H5-CH(Br)-CH2Br

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra C6H5-CH(Br)-CH2Br

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Br2 (brom) ra
C6H5-CH(Br)-CH2Br (1,2-dibromo-1-phenyl etan)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra C6H5-CH(Br)-CH2Br (1,2-dibromo-1-phenyl etan)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5CHCH2 Ra C6H5-CH(Br)-CH2Br

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C6H5CHCH2 (Styren) ra
C6H5-CH(Br)-CH2Br (1,2-dibromo-1-phenyl etan)

Xem thêm:  2CH3COOH + Cu(OH)2 → 2H2O + (CH3COO)2Cu

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C6H5CHCH2 (Styren) ra C6H5-CH(Br)-CH2Br (1,2-dibromo-1-phenyl etan)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Br2+ C6H5CHCH2 → C6H5-CH(Br)-CH2Br

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình Br2+ C6H5CHCH2 → C6H5-CH(Br)-CH2Br

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình Br2+ C6H5CHCH2 → C6H5-CH(Br)-CH2Br

Câu 1. Chất tác dụng với H2 và làm mất màu Br2,

Cho các chất sau đây: propen, isobutan, propanal, stiren, toluen, axit
acrylic, glucozơ. Số chất vừa làm mất màu nước brom, vừa tác dụng với H2
(trong những điều kiện thích hợp) là

A. 6
B. 4
C. 7
D. 5

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Phản ứng

Có bao nhiêu phản ứng trong các phương trình sau tạo ra chất khí?
Al(OH)3 + H2SO4 —-> ;
C6H5CH(CH3)2 —t0–> ;
Mg + BaSO4 –> ;
AgNO3 + H2O + NH3 + C2H5CHO —> ;
H2SO4 + K —-> ;
H2O + NH3 + CuSO4 —> ;
NaHSO3 + NaHSO4 —-> ;
(NH2)2CO + NaOH —-> ;
NaOH + SiO2 —> ;
HCl + NH4HSO3 —> ;
CO + Fe3O4 —-> ;
Ba(HCO3)2 —t0—-> ;
S + Zn —> ;
Br2 + C6H5CHCH2 —> ;
CH3COOC2H5 —t0—> ;
Na + NaOH —-> ;
CH3COOH + KHCO3 —> ;
Cu + H2O + O2 —>

Xem thêm:  C4H10 → CH3CH=CHCH3 + H2

A. 5
B. 7
C. 10
D. 12

Xem đáp án câu 2

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment