Biên bản chọn sách giáo khoa lớp 11 môn Toán (Cả 3 bộ sách)

Bạn đang xem bài viết Biên bản chọn sách giáo khoa lớp 11 môn Toán (Cả 3 bộ sách) của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Tiêu chí (Theo TT 25/2020/TT-BGDĐT) và các chỉ báo cụ thể của tiêu chí

Minh chứng đáp ứng của bộ sách

TOÁN 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Tiêu chí 1: Phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương.

1.1. Nội dung sách phù hợp với đặc điểm về văn hoá, truyền thống, phong tục tập quán, bản sắc dân tộc, ngôn ngữ, tính chất vùng miền, … trên địa bàn.

Bộ sách TOÁN 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với truyền thống, văn hóa, lịch sử, địa lí của địa phương. SGK TOÁN 11 gồm hai tập với 9 chương và các Hoạt động thực hành trải nghiệm bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình môn Toán năm 2018; có nội dung đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đối tượng giáo viên, học sinh. Chuyên đề học tập Toán 11 gồm 3 chuyên đề, theo đúng yêu cầu của Chương trình.

– Có thể triển khai tốt nhất với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học tại địa phương.

– Có thể bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp gắn với thực tế địa phương.

1.2. Nội dung sách phù hợp với đặc điểm các ngành kinh tế của các địa phương trên địa bàn tỉnh (du lịch, cửa khẩu, khoáng sản, nông lâm nghiệp, …).

Bộ sách TOÁN 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống xây dựng được nhiều hoạt động cho học sinh cơ hội trải nghiệm, tương tác,… về giáo dục tài chính, các hoạt động có nội dung liên môn, gắn với thực tiễn, kết nối với cuộc sống tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động tìm hiểu đặc điểm các ngành kinh tế địa phương.

1.3. Cấu trúc sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện cho các trường, các địa phương bổ sung thông tin và nội dung phù hợp, gắn với đặc thù của địa phương.

Bộ sách TOÁN 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống được viết theo các chương, các hoạt động thực hành trải nghiệm, các chuyên đề với gợi ý thời lượng thực hiện cho từng bài học đảm bảo cho giáo viên có thể điều chỉnh linh hoạt trong khi xây dựng kế hoạch dạy học cũng như tổ chức dạy học. Có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và năng lực học tập của các nhóm đối tượng học sinh tại địa phương.

– GV có thể bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp gắn với thực tế địa phương.

– Các hoạt động thực hành trải nghiệm được viết thành phần riêng, theo dạng các hoạt động và hướng tới dạy học dự án, giúp từng bước từng bước hình thành năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn; phát triển năng lực tự chủ, tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh và tạo cơ hội cho tất cả học sinh được phát triển. Giáo viên hoàn toàn chủ động, sáng tạo chọn nội dung để thực hiện hoạt động thực hành trải nghiệm.

1.4. Giá sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế và thu nhập của người dân; sách có thể sử dụng lâu dài.

Bộ sách TOÁN 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống được thiết kế để không có chỗ cho HS viết, vẽ vào sách nên có thể sử dụng lâu dài.

Số trang vừa đủ giúp giá sách giảm tối đa, giá SGK Toán 11 và Chuyên đề học tập Toán 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống phù hợp với điều kiện kinh tế và thu nhập của người dân địa phương.

2. Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

2.1. Phù hợp với năng lực, trình độ cán bộ quản lí, giáo viên; phù hợp với các hoạt động đổi mới giáo dục có hiệu quả đã triển khai ở địa phương:

Xem thêm:  Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9 đầy đủ 2023

Bộ sách TOÁN 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống có cấu trúc bài học gồm nhiều cấu phần được thiết kế phù hợp với bốn bước lên lớp:

1/ Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập (cấu phần Bài toán/tình huống mở đầu)

2/ Hình thành kiến thức, giải quyết vấn đề (cấu phần Hoạt động hình thành kiến thức).

3/ Luyện tập, củng cố, hệ thống hóa (cấu phần Câu hỏi/Ví dụ, Luyện tập, Thực hành).

4/ Vận dụng và tìm tòi sáng tạo (cấu phần Vận dụng).

Cấu trúc bài học này giúp giáo viên soạn bài nhanh chóng và dễ dàng, tạo nhiều cơ hội cho HS hình thành và phát triển năng lực toán học.

– Các tình huống/bài toán thực tế mở đầu và trong phần Vận dụng được thiết kế nhằm giúp kết nối kiến thức trong bài học với cuộc sống.

– Các cấu phần trong bài học được thiết kế giúp giáo viên thuận lợi trong việc thực hiện các hoạt động trên lớp, cũng như thực hiện việc kiểm tra đánh giá thường xuyên HS.

2.1.1. Nội dung mỗi bài học trong sách giáo khoa giúp giáo viên dễ dàng lựa chọn các hình thức tổ chức hoạt động học tập cho học sinh.

Tất cả các hoạt động trong bộ sách TOÁN 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống đều mở về hình thức tổ chức hoạt động. Khi tổ chức dạy học, GV có thể tuỳ chọn hình thức tổ chức theo cá nhân, cặp đôi, nhóm hay cả lớp hoặc kết hợp nhiều hình thức tổ chức trong cùng một hoạt động, sử dụng phối hợp các phương pháp dạy học một cách linh hoạt, để đạt hiệu quả cao nhất.

2.1.2. Sách giáo khoa có các nội dung, chủ đề kiến thức liên môn giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết bài học với thực tiễn cuộc sống.

Bộ sách TOÁN 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống kết nối, tích hợp, tương tác tối đa với các môn học và các hoạt động giáo dục khác để đạt mục tiêu giáo dục từ đó hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh.

– Nội dung đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực; đảm bảo tích tích hợp (nội môn và liên môn), tính phân hoá; có nhiều ví dụ, bài tập thể hiện ứng dụng của toán học trong thực tiễn và trong các môn học liên quan.

– Các hoạt động được chỉ dẫn rõ ràng và vừa sức với học sinh.

– Đáp ứng các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực.

– Phương pháp tiếp cận kiến thức trong TOÁN 11 giúp cho học sinh dễ tiếp thu và quán triệt tư tưởng:

· Thể hiện được thông điệp của bộ sách: “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

· Phù hợp với quy luật của nhận thức: “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng”.

Với tư tưởng đó, TOÁN 11 lựa chọn hai con đường tiếp cận kiến thức chủ yếu:

Đối với các khái niệm mới, con đường tiếp cận là: bắt nguồn từ thực tiễn đời sống, chuyển sang hình ảnh trực quan, và cuối cùng là trừu tượng hoá thành khái niệm toán học.

Để phát triển mở rộng các kiến thức mà học sinh đã học, con đường tiếp cận là: qua một trải nghiệm (trong toán học hoặc trong thực tiễn đời sống) để gợi cho học sinh nhớ lại điều đã học ở lớp dưới, hoặc là một trường hợp riêng. Từ đó củng cố, mở rộng, hình thành và phát triển kiến thức.

2.1.3. Nội dung sách giáo khoa giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực của học sinh.

Tất cả các bài của bộ sách TOÁN 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống đều có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, gắn chặt với các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh được quy định trong Chương trình:

– Thể hiện rõ ràng, đầy đủ các yêu cầu về mức độ cần đạt; đảm bảo mục tiêu dạy học tích hợp và phân hóa, giúp giáo viên có thể đánh giá được năng lực, phẩm chất của học sinh.

Xem thêm:  Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

– Phần Thuật ngữ và Kiến thức, kĩ năng ở đầu mỗi bài học nêu đầy đủ và cụ thể về các yêu cầu và mức độ cần đạt được quy định ở Chương trình môn Toán. Điều này giúp học sinh biết được mình cần học tập, tìm hiểu để nắm được nhưng nội dung gì; giúp giáo viên dựa vào đó để đánh giá được học sinh. Ngoài ra, hệ thống bài tập sau mỗi bài học và bài tập cuối chương cũng giúp GV lấy làm cơ sở để đánh giá học sinh.

2.1.4. Nội dung sách giáo khoa giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.

Các nội dung của bộ sách TOÁN 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống được viết theo hướng mở. GV chủ động, sáng tạo trong việc lựa chọn, thay đổi nội dung chất liệu bài toán/tình huống.

– Tạo điều kiện để nhà trường, tổ chuyên môn, khối chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

– Các hoạt động thực hành trải nghiệm được viết thành phần riêng, theo dạng các hoạt động và hướng tới dạy học dự án, giúp từng bước hình thành năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn; phát triển năng lực tự chủ, tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh và tạo cơ hội cho tất cả học sinh được phát triển. Giáo viên hoàn toàn chủ động, sáng tạo chọn nội dung để thực hiện tuỳ theo điều kiện thực tế.

2.2. Phù hợp với năng lực và tâm lí lứa tuổi học sinh:

Bộ sách TOÁN 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và khả năng nhận thức của học sinh lớp 11.

2.2.1. Mức độ tiếp cận kiến thức hợp lí, vừa phù hợp với sức học của đại đa số học sinh ở các vùng miền, vừa tạo điều kiện cho học sinh phát huy năng lực riêng; đảm bảo sự thân thiện, gần gũi với mọi học sinh.

Bộ sách TOÁN 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống có nội dung đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực.

– Các hoạt động được chỉ dẫn rõ ràng và vừa sức HS.

– Đáp ứng các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực.

– Về phương pháp tiếp cận kiến thức giúp cho học sinh dễ tiếp thu. Phương pháp tiếp cận kiến thức trong sách TOÁN 11 quán triệt tư tưởng:

Một là thể hiện được thông điệp của bộ sách: “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

Hai là phù hợp với quy luật của nhận thức: “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng”.

– Nội dung bài học, bài tập được chọn lọc ở mức độ vừa đủ và vừa sức, số lượng bài tập giảm nhiều so với sách hiện hành, chủ yếu ở mức độ cơ bản, đúng yêu cầu cần đạt của Chương trình, chú trọng những bài tập thể hiện ứng dụng của toán học.

Bộ sách TOÁN 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống thiết kế các hoạt động vừa sức, phù hợp với học sinh. Sách được viết bằng ngôn ngữ chuẩn mực, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với các em HS lớp 11. Sách được in 4 màu, hình thức đẹp, kênh chữ và kênh hình hài hòa, thu hút, tạo hứng thú học tập cho học sinh.

2.2.2. Sách giáo khoa có chỉ dẫn rõ ràng, giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập, tương tác, hình thành các năng lực của học sinh.

Tất cả các hoạt động trong sách TOÁN 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống chú trọng đến phát triển phẩm chất, năng lực toán học như giải quyết vấn đề, tính toán, sử dụng công cụ, mô hình hoá,…

– Thúc đẩy học sinh học tập tích cực, rèn các kĩ năng.

Xem thêm:  Sản phẩm cuối khóa Module 7 năm 2023 mới cập nhật

– Nội dung sách được trình bày theo hướng tích hợp, đặc biệt là tích hợp liên môn, thể hiện rõ ứng dụng của Toán học trong các môn học khác như Vật lí, Hoá học, Sinh học và trong thực tiễn. Trong sách TOÁN 11, có nhiều bài toán có nguồn gốc thực tế, hoặc có nội dung liên quan đến những môn học khác; có những vấn đề mang tính giáo dục và nâng cao hiểu biết xã hội của học sinh.

2.2.3. Sách giáo khoa, học liệu điện tử hỗ trợ tối đa cho học sinh học tích cực, hiệu quả.

· Bộ sách TOÁN 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống có tính mở, có phiên bản điện tử và các tài liệu tham khảo hỗ trợ; tạo điều kiện cho nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng tối thiểu hoặc tối ưu theo đặc điểm vùng miền. Cụ thể NXB Giáo dục Việt Nam có các trang cung cấp học liệu điện tử và hướng dẫn giúp GV và HS trong quá trình dạy và học:

Taphuan.nxbgd.vn: Dành cho GV, giúp tập huấn giáo viên trực tuyến. Tập huấn là nền tảng tập huấn giáo viên trực tuyến của NXB Giáo dục Việt Nam, phục vụ việc tiếp nhận tài liệu, thông tin… chính thống từ NXB tới các cấp quản lí giáo dục tại địa phương và giáo viên toàn quốc trong quá trình tập huấn tiếp cận chương trình giáo dục.

Hanhtrangso.nxbgd.vn: Cung cấp học liệu điện tử cho học sinh. Hành trang số là nền tảng sách điện tử của NXB Giáo dục Việt Nam. Song hành với các bộ Sách giáo khoa, Hành trang số mang sứ mệnh mở ra kho tri thức rộng lớn và hỗ trợ việc học tập trực tuyến của học sinh, cũng như giảng dạy của giáo viên.

· Ngoài ra giáo viên và học sinh còn có thể trao đổi với các biên tập viên, tác giả qua các mạng xã hội như facebook, zalo,…

Trang facebook của Bộ sách:

Sách giáo khoa “Kết nối Tri thức với Cuộc sống”

Nhóm facebook của TOÁN 11

SGK TOÁN 11 – Kết nối TTVCS

2.3. Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất: sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất (phòng học, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập, …) của địa phương.

Bộ sách TOÁN 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống có các hoạt động được xây dựng với cách tổ chức đơn giản, linh hoạt nên phù hợp điều kiện cơ sở vật chất (phòng học, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập, …) của địa phương.

– Có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học tại địa phương.

2.4. Phù hợp với thiết bị dạy học: sách giáo khoa có thể triển khai tốt với hệ thống thiết bị dạy học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu) và những thiết bị dạy học hiện có, thiết bị dạy học tự làm.

Bộ sách TOÁN 11 – Kết nối tri thức với cuộc sống sử dụng các đồ dùng, thiết bị dạy học có trong danh mục thiết bị tối thiểu theo Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT; vì vậy địa phương triển khai tốt với hệ thống thiết bị dạy học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu) và những thiết bị dạy học hiện có, hoặc thiết bị dạy học đơn giản, có thể tự làm.


Tài Liệu Giáo Viên

Leave a Comment