Al2(SO4)3 + 3H2O + 3K2CO3 → 2Al(OH)3 + 3K2SO4 + 3CO2

Bạn đang xem bài viết Al2(SO4)3 + 3H2O + 3K2CO3 → 2Al(OH)3 + 3K2SO4 + 3CO2 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Al2(SO4)3+ 3H2O + 3K2CO3 → 2Al(OH)3+ 3K2SO4+ 3CO2

Al2(SO4)3+ 3H2O + 3K2CO3 → 2Al(OH)3+ 3K2SO4+ 3CO2 là Phản ứng trao đổi, Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) phản ứng với H2O (nước) phản ứng với K2CO3 (kali cacbonat) để tạo ra
Al(OH)3 (Nhôm hiroxit), K2SO4 (Kali sunfat), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  ZnCl2 + Ba(OH)2 → BaCl2 + Zn(OH)2

Điều kiện phản ứng Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) tác dụng H2O (nước) tác dụng K2CO3 (kali cacbonat) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) tác dụng H2O (nước) tác dụng K2CO3 (kali cacbonat) xảy ra phản ứng?

Cho từ từ từng giọt dung dịch muối nhôm sunfat vào ống nghiệm đựng dung dịch kali cacbonat.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) tác dụng H2O (nước) tác dụng K2CO3 (kali cacbonat) và tạo ra chất Al(OH)3 (Nhôm hiroxit), K2SO4 (Kali sunfat), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Al2(SO4)3+ 3H2O + 3K2CO3 → 2Al(OH)3+ 3K2SO4+ 3CO2 là gì ?

Xuất hiện kết tủa trắng keo, sủi bọt khí, khí không màu thoát ra.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Al2(SO4)3+ 3H2O + 3K2CO3 → 2Al(OH)3+ 3K2SO4+ 3CO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Al2(SO4)3 Ra Al(OH)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) ra
Al(OH)3 (Nhôm hiroxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) ra Al(OH)3 (Nhôm hiroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Al2(SO4)3 Ra K2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) ra
K2SO4 (Kali sunfat)

Xem thêm:  (NH4)2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4 + 2NH3

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Al2(SO4)3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) ra
CO2 (Cacbon dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra Al(OH)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
Al(OH)3 (Nhôm hiroxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra Al(OH)3 (Nhôm hiroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra K2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
K2SO4 (Kali sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
CO2 (Cacbon dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ K2CO3 Ra Al(OH)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
K2CO3 (kali cacbonat) ra
Al(OH)3 (Nhôm hiroxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra Al(OH)3 (Nhôm hiroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ K2CO3 Ra K2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
K2CO3 (kali cacbonat) ra
K2SO4 (Kali sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ K2CO3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
K2CO3 (kali cacbonat) ra
CO2 (Cacbon dioxit)

Xem thêm:  CdCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cd(OH)2

Xem chi tiết phương trình điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Al2(SO4)3+ 3H2O + 3K2CO3 → 2Al(OH)3+ 3K2SO4+ 3CO2

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem chi tiết phương trình Phương trình thi Đại Học

Phương trình hóa học vô cơ là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phương trình hóa học vô cơ

Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?

Xem chi tiết phương trình Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment