Al2(SO4)3 + 3Cu → 2Al + 3CuSO4

Bạn đang xem bài viết Al2(SO4)3 + 3Cu → 2Al + 3CuSO4 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Al2(SO4)3+ 3Cu → 2Al + 3CuSO4

Al2(SO4)3+ 3Cu → 2Al + 3CuSO4 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) phản ứng với Cu (đồng) để tạo ra
Al (Nhôm), CuSO4 (Đồng(II) sunfat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  C2H4 + HBr → C2H5Br

Điều kiện phản ứng Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) tác dụng Cu (đồng) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) tác dụng Cu (đồng) xảy ra phản ứng?

cho đồng tác dụng với nhôm sulfat.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) tác dụng Cu (đồng) và tạo ra chất Al (Nhôm), CuSO4 (Đồng(II) sunfat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Al2(SO4)3+ 3Cu → 2Al + 3CuSO4 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
Al (Nhôm) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng xám), CuSO4 (Đồng(II) sunfat) (trạng thái: rắn), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) (trạng thái: rắn), Cu (đồng) (trạng thái: rắn) (màu sắc: đỏ), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Al2(SO4)3+ 3Cu → 2Al + 3CuSO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  NaNO2 + NH4Cl → 2H2O + N2 + NaCl

Phương Trình Điều Chế Từ Al2(SO4)3 Ra Al

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) ra
Al (Nhôm)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) ra Al (Nhôm)

Phương Trình Điều Chế Từ Al2(SO4)3 Ra CuSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) ra
CuSO4 (Đồng(II) sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) ra CuSO4 (Đồng(II) sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Cu Ra Al

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cu (đồng) ra
Al (Nhôm)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cu (đồng) ra Al (Nhôm)

Phương Trình Điều Chế Từ Cu Ra CuSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cu (đồng) ra
CuSO4 (Đồng(II) sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cu (đồng) ra CuSO4 (Đồng(II) sunfat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Al2(SO4)3+ 3Cu → 2Al + 3CuSO4

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình Al2(SO4)3+ 3Cu → 2Al + 3CuSO4

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình Al2(SO4)3+ 3Cu → 2Al + 3CuSO4

Xem thêm:  NaOH + CH3COOCH2CH2OOCH → CH3COONa + C2H4(OH)2 + HCOONa

Câu 1. Tỉ lệ mol giữa Al2(SO4)3 và Fe2(SO4)3

Chia dung dịch hỗn hợp X gồm Al2(SO4)3 và Fe2(SO4)3 thành hai phần bằng nhau. Phần một hòa
tan vừa đúng 2,56 gam bột Cu. Phần hai tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được 50,5 gam
kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ mol giữa Al2(SO4)3 và Fe2(SO4)3 trong dung dịch hỗn hợp
X là

A. 1:1
B. 1:2
C. 1:3
D. 1:4

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment