8H2SO4 + 10KCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2O + 2MnSO4 + 6K2SO4

Bạn đang xem bài viết 8H2SO4 + 10KCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2O + 2MnSO4 + 6K2SO4 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Mục lục

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 8H2SO4+ 10KCl + 2KMnO4 → 5Cl2+ 8H2O + 2MnSO4+ 6K2SO4

8H2SO4+ 10KCl + 2KMnO4 → 5Cl2+ 8H2O + 2MnSO4+ 6K2SO4 là Phản ứng oxi-hoá khử, H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với KCl (kali clorua) phản ứng với KMnO4 (kali pemanganat) để tạo ra
Cl2 (clo), H2O (nước), MnSO4 (Mangan sulfat), K2SO4 (Kali sunfat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  4Br2 + 4H2O + 2C2H5CHO → 3CH3COOH + 8HBr

Điều kiện phản ứng H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng KCl (kali clorua) tác dụng KMnO4 (kali pemanganat) là gì ?

Không có

Làm thế nào để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng KCl (kali clorua) tác dụng KMnO4 (kali pemanganat) xảy ra phản ứng?

cho dung dịch axit H2SO4 tác dụng với KMnO4, KCl.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng KCl (kali clorua) tác dụng KMnO4 (kali pemanganat) và tạo ra chất Cl2 (clo), H2O (nước), MnSO4 (Mangan sulfat), K2SO4 (Kali sunfat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 8H2SO4+ 10KCl + 2KMnO4 → 5Cl2+ 8H2O + 2MnSO4+ 6K2SO4 là gì ?

Dung dịch Kalipemanganat (KMnO4) màu tím nhạt dần và xuất hiện khí màu vàng lục Clo (Cl2) làm sủi bọt khí.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 8H2SO4+ 10KCl + 2KMnO4 → 5Cl2+ 8H2O + 2MnSO4+ 6K2SO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra Cl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
Cl2 (clo)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra Cl2 (clo)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra MnSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
MnSO4 (Mangan sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra MnSO4 (Mangan sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra K2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
K2SO4 (Kali sunfat)

Xem thêm:  8HBr + Fe3O4 → 4H2O + FeBr2 + 2FeBr3

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ KCl Ra Cl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KCl (kali clorua) ra
Cl2 (clo)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KCl (kali clorua) ra Cl2 (clo)

Phương Trình Điều Chế Từ KCl Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KCl (kali clorua) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KCl (kali clorua) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ KCl Ra MnSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KCl (kali clorua) ra
MnSO4 (Mangan sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KCl (kali clorua) ra MnSO4 (Mangan sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ KCl Ra K2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KCl (kali clorua) ra
K2SO4 (Kali sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KCl (kali clorua) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra Cl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KMnO4 (kali pemanganat) ra
Cl2 (clo)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra Cl2 (clo)

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KMnO4 (kali pemanganat) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra MnSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KMnO4 (kali pemanganat) ra
MnSO4 (Mangan sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra MnSO4 (Mangan sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra K2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KMnO4 (kali pemanganat) ra
K2SO4 (Kali sunfat)

Xem thêm:  3FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N2

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 8H2SO4+ 10KCl + 2KMnO4 → 5Cl2+ 8H2O + 2MnSO4+ 6K2SO4

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.
Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.
Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem chi tiết phương trình Phương trình thi Đại Học

Phương trình hóa học vô cơ là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phương trình hóa học vô cơ

Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?

Xem chi tiết phương trình Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment