8Al + 15H2SO4 → 4Al2(SO4)3 + 12H2O + 3H2S

Bạn đang xem bài viết 8Al + 15H2SO4 → 4Al2(SO4)3 + 12H2O + 3H2S của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 8Al + 15H2SO4 → 4Al2(SO4)3+ 12H2O + 3H2S

8Al + 15H2SO4 → 4Al2(SO4)3+ 12H2O + 3H2S là Phản ứng oxi-hoá khử, Al (Nhôm) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) để tạo ra
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat), H2O (nước), H2S (hidro sulfua) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ cao Điều kiện khác: H2SO4 đặc

Xem thêm:  Mg + 2KHSO4 → H2 + K2SO4 + MgSO4

Điều kiện phản ứng Al (Nhôm) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ cao Điều kiện khác: H2SO4 đặc

Làm thế nào để Al (Nhôm) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) xảy ra phản ứng?

8Al+15H2SO4—>4Al2(SO4)3+3H2S+12H2O
Cho mẫu nhôm vào ống nghiệm đựng dung dịch H2SO4 đặc, sau đó tiến hành đun nóng ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Al (Nhôm) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) và tạo ra chất Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat), H2O (nước), H2S (hidro sulfua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 8Al + 15H2SO4 → 4Al2(SO4)3+ 12H2O + 3H2S là gì ?

có khí mùi trứng thối thoát ra, miếng nhôm tan dần tạo thành dung dịch trong suốt.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 8Al + 15H2SO4 → 4Al2(SO4)3+ 12H2O + 3H2S

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra Al2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Al (Nhôm) ra
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Xem thêm:  3Ca(H2PO4)2 + 12KOH → Ca3(PO4)2 + 12H2O + 4K3PO4

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Al (Nhôm) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra H2S

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Al (Nhôm) ra
H2S (hidro sulfua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra H2S (hidro sulfua)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra Al2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2S

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
H2S (hidro sulfua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2S (hidro sulfua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 8Al + 15H2SO4 → 4Al2(SO4)3+ 12H2O + 3H2S

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.
Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.
Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem thêm:  2H2O + 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4

Xem chi tiết phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem chi tiết phương trình Phương trình thi Đại Học

Phương trình hóa học vô cơ là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phương trình hóa học vô cơ

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment