4Br2 + 4H2O + 2C2H5CHO → 3CH3COOH + 8HBr

Bạn đang xem bài viết 4Br2 + 4H2O + 2C2H5CHO → 3CH3COOH + 8HBr của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 4Br2+ 4H2O + 2C2H5CHO → 3CH3COOH + 8HBr

4Br2+ 4H2O + 2C2H5CHO → 3CH3COOH + 8HBr là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Br2 (brom) phản ứng với H2O (nước) phản ứng với C2H5CHO (Propanal) để tạo ra
CH3COOH (acid acetic), HBr (Hidro bromua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  Ag2S + 4NaCN → Na2S + 2Na[Ag(CN)2]

Điều kiện phản ứng Br2 (brom) tác dụng H2O (nước) tác dụng C2H5CHO (Propanal) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Br2 (brom) tác dụng H2O (nước) tác dụng C2H5CHO (Propanal) xảy ra phản ứng?

C2H5CHO tác dụng với dung dịch Br2

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Br2 (brom) tác dụng H2O (nước) tác dụng C2H5CHO (Propanal) và tạo ra chất CH3COOH (acid acetic), HBr (Hidro bromua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 4Br2+ 4H2O + 2C2H5CHO → 3CH3COOH + 8HBr là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
CH3COOH (acid acetic) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), HBr (Hidro bromua) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
Br2 (brom) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), C2H5CHO (Propanal) (trạng thái: dd) (màu sắc: không màu), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 4Br2+ 4H2O + 2C2H5CHO → 3CH3COOH + 8HBr

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra CH3COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Br2 (brom) ra
CH3COOH (acid acetic)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra CH3COOH (acid acetic)

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Br2 (brom) ra
HBr (Hidro bromua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra HBr (Hidro bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra CH3COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
CH3COOH (acid acetic)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra CH3COOH (acid acetic)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
HBr (Hidro bromua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra HBr (Hidro bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5CHO Ra CH3COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C2H5CHO (Propanal) ra
CH3COOH (acid acetic)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C2H5CHO (Propanal) ra CH3COOH (acid acetic)

Xem thêm:  H2SO4 + Zn(OH)2 → 2H2O + ZnSO4

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5CHO Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C2H5CHO (Propanal) ra
HBr (Hidro bromua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C2H5CHO (Propanal) ra HBr (Hidro bromua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 4Br2+ 4H2O + 2C2H5CHO → 3CH3COOH + 8HBr

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment