3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + CH3[CH2]16COONa

Bạn đang xem bài viết 3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + CH3[CH2]16COONa của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3+ CH3[CH2]16COONa

3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3+ CH3[CH2]16COONa là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, NaOH (natri hidroxit) phản ứng với (CH3[CH2]16COO)3C3H5 (tristearin) để tạo ra
C3H5(OH)3 (glixerol), CH3[CH2]16COONa (natri sterat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  Ba(OH)2 + 2KHSO4 → 2H2O + K2SO4 + BaSO4

Điều kiện phản ứng NaOH (natri hidroxit) tác dụng (CH3[CH2]16COO)3C3H5 (tristearin) là gì ?

Không có

Làm thế nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng (CH3[CH2]16COO)3C3H5 (tristearin) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để NaOH (natri hidroxit) phản ứng với (CH3[CH2]16COO)3C3H5 (tristearin) và tạo ra chất C3H5(OH)3 (glixerol) phản ứng với CH3[CH2]16COONa (natri sterat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NaOH (natri hidroxit) tác dụng (CH3[CH2]16COO)3C3H5 (tristearin) và tạo ra chất C3H5(OH)3 (glixerol), CH3[CH2]16COONa (natri sterat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3+ CH3[CH2]16COONa là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
C3H5(OH)3 (glixerol) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), CH3[CH2]16COONa (natri sterat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
NaOH (natri hidroxit) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), (CH3[CH2]16COO)3C3H5 (tristearin), biến mất.

Xem thêm:  NaOH + C2H5COOCH − CH = CH2 → C2H5COONa + CH2=CHCH2OH

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3+ CH3[CH2]16COONa

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra C3H5(OH)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
C3H5(OH)3 (glixerol)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra C3H5(OH)3 (glixerol)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra CH3[CH2]16COONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
CH3[CH2]16COONa (natri sterat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra CH3[CH2]16COONa (natri sterat)

Phương Trình Điều Chế Từ (CH3[CH2]16COO)3C3H5 Ra C3H5(OH)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
(CH3[CH2]16COO)3C3H5 (tristearin) ra
C3H5(OH)3 (glixerol)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ (CH3[CH2]16COO)3C3H5 (tristearin) ra C3H5(OH)3 (glixerol)

Phương Trình Điều Chế Từ (CH3[CH2]16COO)3C3H5 Ra CH3[CH2]16COONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
(CH3[CH2]16COO)3C3H5 (tristearin) ra
CH3[CH2]16COONa (natri sterat)

Xem thêm:  Cu(NO3)2 + FeCl2 → Fe(NO3)2 + CuCl2

Xem chi tiết phương trình điều chế từ (CH3[CH2]16COO)3C3H5 (tristearin) ra CH3[CH2]16COONa (natri sterat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3+ CH3[CH2]16COONa

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình 3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3+ CH3[CH2]16COONa

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình 3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3+ CH3[CH2]16COONa

Câu 1. Câu hỏi lý thuyết về phản ứng xà phòng hóa chất béo

Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X là:

A. CH3[CH2]16(COOH)3
B. CH3[CH2]16COOH
C. CH3[CH2]16(COONa)3
D. CH3[CH2]16COONa

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment