3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4

Bạn đang xem bài viết 3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Xem thêm:  Cl2 + H2 → 2HCl

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4

3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4 là Phản ứng trao đổi, HCl (axit clohidric) phản ứng với Ag3PO4 (Bạc phosphat) để tạo ra
AgCl (bạc clorua), H3PO4 (axit photphoric) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng HCl (axit clohidric) tác dụng Ag3PO4 (Bạc phosphat) là gì ?

Không có

Làm thế nào để HCl (axit clohidric) tác dụng Ag3PO4 (Bạc phosphat) xảy ra phản ứng?

Ag3PO4+3HCl->3AgCl+H3PO4
Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào ống nghiệm đứng Ag3PO4

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là HCl (axit clohidric) tác dụng Ag3PO4 (Bạc phosphat) và tạo ra chất AgCl (bạc clorua), H3PO4 (axit photphoric)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4 là gì ?

kết tủa chuyển từ màu vàng sang màu trắng

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  128HNO3 + 7Fe3C → 64H2O + 13NO + 52NO2 + 21Fe(NO3)3 + 7CO2

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra AgCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HCl (axit clohidric) ra
AgCl (bạc clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra AgCl (bạc clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra H3PO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HCl (axit clohidric) ra
H3PO4 (axit photphoric)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H3PO4 (axit photphoric)

Phương Trình Điều Chế Từ Ag3PO4 Ra AgCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ag3PO4 (Bạc phosphat) ra
AgCl (bạc clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ag3PO4 (Bạc phosphat) ra AgCl (bạc clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ Ag3PO4 Ra H3PO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ag3PO4 (Bạc phosphat) ra
H3PO4 (axit photphoric)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ag3PO4 (Bạc phosphat) ra H3PO4 (axit photphoric)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem thêm:  Ca(OH)2 + KHCO3 → CaCO3 + H2O + KOH

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Phương trình hóa học vô cơ là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phương trình hóa học vô cơ

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment