3Br2 + C6H5OH → 3HBr + (Br)3C6H2OH

Bạn đang xem bài viết 3Br2 + C6H5OH → 3HBr + (Br)3C6H2OH của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 3Br2+ C6H5OH → 3HBr + (Br)3C6H2OH

3Br2+ C6H5OH → 3HBr + (Br)3C6H2OH là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Br2 (brom) phản ứng với C6H5OH (Phenol) để tạo ra
HBr (Hidro bromua), (Br)3C6H2OH (2,4,6-tribromphenol) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  3FeO + 10HNO3 → 5H2O + NO + 3Fe(NO3)3

Điều kiện phản ứng Br2 (brom) tác dụng C6H5OH (Phenol) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Br2 (brom) tác dụng C6H5OH (Phenol) xảy ra phản ứng?

cho C6H5OH phản ứng với Br2.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Br2 (brom) tác dụng C6H5OH (Phenol) và tạo ra chất HBr (Hidro bromua), (Br)3C6H2OH (2,4,6-tribromphenol)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3Br2+ C6H5OH → 3HBr + (Br)3C6H2OH là gì ?

có kết tủa trắng.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3Br2+ C6H5OH → 3HBr + (Br)3C6H2OH

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Br2 (brom) ra
HBr (Hidro bromua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra HBr (Hidro bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra (Br)3C6H2OH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Br2 (brom) ra
(Br)3C6H2OH (2,4,6-tribromphenol)

Xem thêm:  2H2O + Ba + CuSO4 → Cu(OH)2 + H2 + BaSO4

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra (Br)3C6H2OH (2,4,6-tribromphenol)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5OH Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C6H5OH (Phenol) ra
HBr (Hidro bromua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C6H5OH (Phenol) ra HBr (Hidro bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5OH Ra (Br)3C6H2OH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C6H5OH (Phenol) ra
(Br)3C6H2OH (2,4,6-tribromphenol)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C6H5OH (Phenol) ra (Br)3C6H2OH (2,4,6-tribromphenol)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 3Br2+ C6H5OH → 3HBr + (Br)3C6H2OH

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem chi tiết phương trình Phương trình thi Đại Học

Phương trình hóa học hữu cơ là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phương trình hóa học hữu cơ

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình 3Br2+ C6H5OH → 3HBr + (Br)3C6H2OH

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình 3Br2+ C6H5OH → 3HBr + (Br)3C6H2OH

Câu 1. Phát biểu

Cho các phát biểu sau:
(a) Phenol là chất rắn, có thể tan tốt trong nước ở 70 độ C.
(b) Tính axit của phenol mạnh hơn nước là do ảnh hưởng của gốc phenyl lên
nhóm -OH.
(c) Sục khí CO2 dư vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch vẩn đục.
(d) Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H
trong benzen là do ảnh hưởng của nhóm -OH tới vòng benzen.
(e) C6H5OH và C6H5CH2OH là đồng đẳng của nhau (-C6H5 là gốc phenyl).
Số phát biểu đúng là

Xem thêm:  5KClO3 + 6P → 5KCl + 3P2O5

A. 4
B. 2
C. 5
D. 3

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Chất tác dụng với phenol

Phenol phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. Na; NaOH; NaHCO3.
B. Na; Br2; CH3COOH.
C. Na; NaOH; (CH3CO)2O.
D. Br2; HCl; KOH.

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Phenol

Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện
qua phản ứng giữa phenol với

A. Dung dịch NaOH
B. Na kim loại
C. Nước Br2
D. H2 (Ni, to)

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment