2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + 2NaCl

Bạn đang xem bài viết 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + 2NaCl của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2+ 2NaCl

2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2+ 2NaCl là Phản ứng trao đổi, NaOH (natri hidroxit) phản ứng với CuCl2 (Đồng(II) clorua) để tạo ra
Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit), NaCl (Natri Clorua) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Điều kiện phản ứng NaOH (natri hidroxit) tác dụng CuCl2 (Đồng(II) clorua) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

Làm thế nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng CuCl2 (Đồng(II) clorua) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để NaOH (natri hidroxit) phản ứng với CuCl2 (Đồng(II) clorua) và tạo ra chất Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) phản ứng với NaCl (Natri Clorua).

Xem thêm:  Cl2 + 2NaOH → H2O + NaCl + NaClO

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NaOH (natri hidroxit) tác dụng CuCl2 (Đồng(II) clorua) và tạo ra chất Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit), NaCl (Natri Clorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2+ 2NaCl là gì ?

Xuất hiện kết tủa xanh thẫm Đồng II hidroxit (Cu(OH)2) trong dung dịch.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2+ 2NaCl

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra Cu(OH)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra NaCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
NaCl (Natri Clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra NaCl (Natri Clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ CuCl2 Ra Cu(OH)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CuCl2 (Đồng(II) clorua) ra
Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CuCl2 (Đồng(II) clorua) ra Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ CuCl2 Ra NaCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CuCl2 (Đồng(II) clorua) ra
NaCl (Natri Clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CuCl2 (Đồng(II) clorua) ra NaCl (Natri Clorua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2+ 2NaCl

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem thêm:  8HBr + Fe3O4 → 4H2O + FeBr2 + 2FeBr3

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2+ 2NaCl

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2+ 2NaCl

Câu 1. Phương trình phản ứng

Cho các phương trình hóa học sau:
(1). Zn + BaSO4 →
(2). Na2SO3 + Ba(OH)2 →
(3). H2 + O2 →
(4). NaOH + CuCl2 →
(5). Al + H2O →
(6). NaOH + CH3COOK →
Trong các phản ứng trên, có bao nhiêu phản ứng cho ra ản phẩm đơn chất?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Xem đáp án câu 1

Câu 2. đơn chất

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:
H2O + K2CO3 + FeCl3 —> ;
CH3I + C2H5NH2 —> ;
Br2 + C6H6 —> ;
Br2 + H2O + CH3CH2CH=O —> ;
NaHCO3 + C2H5COOH —> ;
NaOH + HCOONH3CH2CH3 —> ;
Br2 + KI —> ;
H2O + KCl —> ;
S + CrO3 —-> ;
FeCl2 + H2O —-> ;
AlCl3 —t0–> ;
H2SO4 + KMnO4 + H2C2O4 —> ;
AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 —>
O2 + C4H10 –> ;
Ba(OH)2 + Cr(NO3)3 —> ;
NaOH + K2HPO4 —> ;
NaOH + C2H5Cl —> ;
H2SO4 + Fe(OH)2 —> ;
Cu + H2SO4 + NaNO3 —> ;
F2 + H2 —> ;
Fe2O3 + H2 —> ;
CaO + HCl —> ;
KOH + CH3NH3HCO3 —> ;
C + ZnO —> ;
Zn + BaSO4 —> ;
Na2SO3 + Ba(OH)2 —> ;
H2 + O2 —> ;
NaOH + CuCl2 —> ;
Al + H2O —> ;
NaOH + CH3COOK —> ;
Mg + CO2 —> ;
Fe + H2O —> ;
Ca(OH)2 + SO2 —> ;
BaO + CO2 —> ;
FeCl2 + Zn —-> ;
NaOH –dpnc–> ;
Trong các phương trình phản ứng trên, có bao nhiêu phương trình tạo ra đơn chất?

A. 26
B. 18
C. 24
D. 12

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Câu hỏi lý thuyết liên quan tới phương trình ion

Ion OH có thể phản ứng được với các ion nào sau đây:

A. Fe3+ ;Mg2+ ;Cu2+ ;HSO4 -
B. Fe2+ ;Zn2+ ;HS- ; SO4(2-)
C. Ca2+ ;Mg2+ ; Al3+ ; Cu2+ 
D. H+ ;NH- ;HCO ;CO2(3-)

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Xem thêm:  Mg + 2FeCl3 → 2FeCl2 + MgCl2

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2+ 2NaCl

Các phản ứng Đồng Oxit

Chuỗi phản ứng về kim loại Cu và oxit của Cu là chuỗi phản ứng quen thuộc, đầu tiên sẽ cho kim loại đồng tác dụng với không khí, sản phẩm tạo thành là CuO. Tiếp tục cho CuO tác dụng với dung dịch axit HCl, sản phẩm tạo thành là muối đồng clorua CuCl2.

Chúng ta nhiệt phân muối CuCl2 sản phẩm tạo thành là huyền phù CuCl.

Tiếp tục nhiệt phân huyền phù để có được sản phẩm là CuCl2. Cho muối CuCl2 tác dụng với nước, chúng ta thu được dung dịch Cu(OH)2. Sau đó, cho dung dịch này tác dụng với axit HNO3 tạo thành sản phẩm Cu(NO3)2. Cuối cùng để có được sản phẩm là NO2, chúng ta đem nhiệt phân muối Cu(NO3)2

Phương trình liên quan

7 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Chuỗi phản ứng vô cơ

1) Đốt cháy Cu trong O2 tạo thành CuO

2) Cho CuO phản ứng với H2SO4 kết quả hình thành CuSO4 và thoát ra hơi H2O

3) Sau đó, cho CuSO4 tác dụng với muối BaCl2 tạo ra muối BaSO4 kết tủa trắng và CuCl2

4) Tiếp theo, cho CuCl2 phản ứng với NaOH tạo thành Cu(OH)2 và NaCl

5) Sau đó, cho Cu(OH)2 phản ứng với Fe(NO3)3 kết quả hình thành muối Cu(NO3)2 và Fe(OH)3

6) Cuối cùng, cho Cu(NO3)2 tác dụng với  Zn hình thành muối Zn(NO3)2 và Cu kết tủa đỏ.

Phương trình liên quan

5 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Leave a Comment