2NaOH + CH3CHCl2 → CH3CHO + H2O + 2NaCl

Bạn đang xem bài viết 2NaOH + CH3CHCl2 → CH3CHO + H2O + 2NaCl của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Xem thêm:  3FeS + 30HNO3 → Fe2(SO4)3 + 15H2O + 27NO2 + Fe(NO3)3

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 2NaOH + CH3CHCl2 → CH3CHO + H2O + 2NaCl

2NaOH + CH3CHCl2 → CH3CHO + H2O + 2NaCl là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, NaOH (natri hidroxit) phản ứng với CH3CHCl2 (1,1-Dicloroetan) để tạo ra
CH3CHO (Andehit axetic), H2O (nước), NaCl (Natri Clorua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng NaOH (natri hidroxit) tác dụng CH3CHCl2 (1,1-Dicloroetan) là gì ?

Không có

Làm thế nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng CH3CHCl2 (1,1-Dicloroetan) xảy ra phản ứng?

Hòa tan 1,1-đicloetan trong dung dịch natri hidroxit.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NaOH (natri hidroxit) tác dụng CH3CHCl2 (1,1-Dicloroetan) và tạo ra chất CH3CHO (Andehit axetic), H2O (nước), NaCl (Natri Clorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2NaOH + CH3CHCl2 → CH3CHO + H2O + 2NaCl là gì ?

Tạo thành andehit axetic.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2NaOH + CH3CHCl2 → CH3CHO + H2O + 2NaCl

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra CH3CHO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
CH3CHO (Andehit axetic)

Xem thêm:  AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra CH3CHO (Andehit axetic)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra NaCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
NaCl (Natri Clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra NaCl (Natri Clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3CHCl2 Ra CH3CHO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CH3CHCl2 (1,1-Dicloroetan) ra
CH3CHO (Andehit axetic)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CH3CHCl2 (1,1-Dicloroetan) ra CH3CHO (Andehit axetic)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3CHCl2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CH3CHCl2 (1,1-Dicloroetan) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CH3CHCl2 (1,1-Dicloroetan) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3CHCl2 Ra NaCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CH3CHCl2 (1,1-Dicloroetan) ra
NaCl (Natri Clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CH3CHCl2 (1,1-Dicloroetan) ra NaCl (Natri Clorua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 2NaOH + CH3CHCl2 → CH3CHO + H2O + 2NaCl

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Xem thêm:  KNO3 + NaCl → | , Phản ứng trao đổi

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2NaOH + CH3CHCl2 → CH3CHO + H2O + 2NaCl

Chuỗi phương trình hóa học của andehit và natri hidroxit

Hòa tan 1,1-đicloetan trong dung dịch natri hidroxit sau phản ứng thu được andehit axetic.

Đốt cháy andehit trong oxi thu được axit axetic.

Hòa tan axit axetic trong rượu etylic sau phản ứng thu được nước.

Tiếp tục đem lượng nước thu được hòa tan kim loại natri sau phản ứng thu được natri hidroxit.

Cuối cùng hòa tan NaOH trong muối đồng sunfat sau phản ứng tạo thành hiện tượng kết tủa xanh.

Phương trình liên quan

5 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Leave a Comment