2HI + Na2CO3 → H2O + 2NaI + CO2

Bạn đang xem bài viết 2HI + Na2CO3 → H2O + 2NaI + CO2 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 2HI + Na2CO3 → H2O + 2NaI + CO2

2HI + Na2CO3 → H2O + 2NaI + CO2 là Phản ứng trao đổi, HI (axit iodic) phản ứng với Na2CO3 (natri cacbonat) để tạo ra
H2O (nước), NaI (natri iodua), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  Cu(NO3)2 + Zn → Cu + Zn(NO3)2

Điều kiện phản ứng HI (axit iodic) tác dụng Na2CO3 (natri cacbonat) là gì ?

Không có

Làm thế nào để HI (axit iodic) tác dụng Na2CO3 (natri cacbonat) xảy ra phản ứng?

Nhỏ từ từ axit HI vào ống nghiệm đựng dung dịch natri cacbonat.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là HI (axit iodic) tác dụng Na2CO3 (natri cacbonat) và tạo ra chất H2O (nước), NaI (natri iodua), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2HI + Na2CO3 → H2O + 2NaI + CO2 là gì ?

Sủi bọt khí

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2HI + Na2CO3 → H2O + 2NaI + CO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ HI Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HI (axit iodic) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HI (axit iodic) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HI Ra NaI

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HI (axit iodic) ra
NaI (natri iodua)

Xem thêm:  Na2CO3 + NaHSO4 → Na2SO4 + NaHCO3

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HI (axit iodic) ra NaI (natri iodua)

Phương Trình Điều Chế Từ HI Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HI (axit iodic) ra
CO2 (Cacbon dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HI (axit iodic) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2CO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na2CO3 (natri cacbonat) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na2CO3 (natri cacbonat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2CO3 Ra NaI

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na2CO3 (natri cacbonat) ra
NaI (natri iodua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na2CO3 (natri cacbonat) ra NaI (natri iodua)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2CO3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na2CO3 (natri cacbonat) ra
CO2 (Cacbon dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na2CO3 (natri cacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 2HI + Na2CO3 → H2O + 2NaI + CO2

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem thêm:  Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment