2Fe(NO3)2 → Fe2O3 + 4NO2 + 1/2O2

Bạn đang xem bài viết 2Fe(NO3)2 → Fe2O3 + 4NO2 + 1/2O2 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 2Fe(NO3)2 → Fe2O3+ 4NO2+ 1/2O2

2Fe(NO3)2 → Fe2O3+ 4NO2+ 1/2O2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Fe(NO3)2 (sắt (II) nitrat) để tạo ra
Fe2O3 (sắt (III) oxit), NO2 (nitơ dioxit), O2 (oxi) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: t0 cao

Xem thêm:  NaOH + HCOOC(CH3)=CH2 → CH3COCH3 + HCOONa

Điều kiện phản ứng Fe(NO3)2 (sắt (II) nitrat) là gì ?

Nhiệt độ: t0 cao

Làm thế nào để Fe(NO3)2 (sắt (II) nitrat) xảy ra phản ứng?

Nhiệt phân Fe(NO3)2.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Fe(NO3)2 (sắt (II) nitrat) và tạo ra chất Fe2O3 (sắt (III) oxit), NO2 (nitơ dioxit), O2 (oxi)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Fe(NO3)2 → Fe2O3+ 4NO2+ 1/2O2 là gì ?

Có khí thoát ra.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Fe(NO3)2 → Fe2O3+ 4NO2+ 1/2O2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Fe(NO3)2 Ra Fe2O3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe(NO3)2 (sắt (II) nitrat) ra
Fe2O3 (sắt (III) oxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe(NO3)2 (sắt (II) nitrat) ra Fe2O3 (sắt (III) oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe(NO3)2 Ra NO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe(NO3)2 (sắt (II) nitrat) ra
NO2 (nitơ dioxit)

Xem thêm:  2NaOH + FeSO4 → Na2SO4 + Fe(OH)2

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe(NO3)2 (sắt (II) nitrat) ra NO2 (nitơ dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe(NO3)2 Ra O2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe(NO3)2 (sắt (II) nitrat) ra
O2 (oxi)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe(NO3)2 (sắt (II) nitrat) ra O2 (oxi)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 2Fe(NO3)2 → Fe2O3+ 4NO2+ 1/2O2

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình 2Fe(NO3)2 → Fe2O3+ 4NO2+ 1/2O2

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình 2Fe(NO3)2 → Fe2O3+ 4NO2+ 1/2O2

Câu 1. Nhiệt phân Fe(NO3)2

Nhiệt phân Fe(NO3)2 trong môi trường khí trơ. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được
sản phẩm gồm:

A. FeO, NO2, O2
B. Fe2O3, NO2, O2
C. Fe3O4, NO2, O2
D. Fe, NO2, O2

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Nhiệt phân Fe

Khi nhiệt phân Fe(NO3)2 sẽ tạo thành sản phẩm?

A. Fe2O3, NO2,O2

B. FeO, NO2 O2

C. Fe2O3, NO, O2

D. Fe, NO2, O2

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Phản ứng tạo chất khí

Cho các phương trình hóa học sau:
HNO3 + Fe3O4 —> ;
Fe(NO3)2 –t0–> ;
NaOH + NH2CH2COOCH3 —> ;
NaOH + MgCl2 —> ;
BaCl2 + MgSO4 —> ;
NaOH + NH4NO3 —> ;
Fe + H2O —> ;
Ca(OH)2 + SO2 —-> ;
BaO + CO2 —> ;
FeCl2 + Zn —-> ;
NaOH –t0—> ;
BaCl2 + NaHSO4 —> ;
Cu + HCl + KNO3 —> ;
Ag + Cl2 —-> ;
C + H2SO4 —> ;
H2 + C6H5CHCH2 —-> ;
HNO3 + CuS2 —> ;
HCl + HNO3 —-> ;
Trong các phương trình phản ứng trên, có bao nhiêu phản ứng tạo ra chất khí?

Xem thêm:  2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3

A. 6
B. 10
C. 14
D. 9

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment