2AgNO3 + Na2S → 2NaNO3 + Ag2S

Bạn đang xem bài viết 2AgNO3 + Na2S → 2NaNO3 + Ag2S của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 2AgNO3+ Na2S → 2NaNO3+ Ag2S

2AgNO3+ Na2S → 2NaNO3+ Ag2S là Phản ứng trao đổi, AgNO3 (bạc nitrat) phản ứng với Na2S (natri sulfua) để tạo ra
NaNO3 (Natri Nitrat), Ag2S (Bạc sunfua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  2NO2 → N2O4 | , Phản ứng oxi-hoá khử

Điều kiện phản ứng AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng Na2S (natri sulfua) là gì ?

Không có

Làm thế nào để AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng Na2S (natri sulfua) xảy ra phản ứng?

Cho dung dịch Na2S tác dụng với dung dịch AgNO3

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng Na2S (natri sulfua) và tạo ra chất NaNO3 (Natri Nitrat), Ag2S (Bạc sunfua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2AgNO3+ Na2S → 2NaNO3+ Ag2S là gì ?

xuất hiện kết tủa đen

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2AgNO3+ Na2S → 2NaNO3+ Ag2S

Phương pháp nhận biết ion sunfua bằng dung dịch chứa ion Ag

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra NaNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
AgNO3 (bạc nitrat) ra
NaNO3 (Natri Nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra NaNO3 (Natri Nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra Ag2S

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
AgNO3 (bạc nitrat) ra
Ag2S (Bạc sunfua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra Ag2S (Bạc sunfua)

Xem thêm:  Br2 + HCOOH → CO2 + 2HBr

Phương Trình Điều Chế Từ Na2S Ra NaNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na2S (natri sulfua) ra
NaNO3 (Natri Nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na2S (natri sulfua) ra NaNO3 (Natri Nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2S Ra Ag2S

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na2S (natri sulfua) ra
Ag2S (Bạc sunfua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na2S (natri sulfua) ra Ag2S (Bạc sunfua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 2AgNO3+ Na2S → 2NaNO3+ Ag2S

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Xem thêm:  AgNO3 + NaBr → AgBr + NaNO3

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment