2AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4

Bạn đang xem bài viết 2AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Mục lục

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 2AgNO3+ H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3+ HCOONH4

2AgNO3+ H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3+ HCOONH4 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, AgNO3 (bạc nitrat) phản ứng với H2O (nước) phản ứng với HCHO (Andehit formic(formaldehit)) phản ứng với NH3 (amoniac) để tạo ra
Ag (bạc), NH4NO3 (amoni nitrat), HCOONH4 (Ammoni format) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem thêm:  CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

Điều kiện phản ứng AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng H2O (nước) tác dụng HCHO (Andehit formic(formaldehit)) tác dụng NH3 (amoniac) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

Làm thế nào để AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng H2O (nước) tác dụng HCHO (Andehit formic(formaldehit)) tác dụng NH3 (amoniac) xảy ra phản ứng?

Cho metanal tác dụng với dung dịch AgNO3 TRONG NH3.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng H2O (nước) tác dụng HCHO (Andehit formic(formaldehit)) tác dụng NH3 (amoniac) và tạo ra chất Ag (bạc), NH4NO3 (amoni nitrat), HCOONH4 (Ammoni format)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2AgNO3+ H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3+ HCOONH4 là gì ?

Có kết tủa trắng bạc

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2AgNO3+ H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3+ HCOONH4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra Ag

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
AgNO3 (bạc nitrat) ra
Ag (bạc)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra Ag (bạc)

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra NH4NO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
AgNO3 (bạc nitrat) ra
NH4NO3 (amoni nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra HCOONH4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
AgNO3 (bạc nitrat) ra
HCOONH4 (Ammoni format)

Xem thêm:  3CuO + 2H3PO4 → Cu3(PO4)2

Xem chi tiết phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra HCOONH4 (Ammoni format)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra Ag

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
Ag (bạc)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra Ag (bạc)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra NH4NO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
NH4NO3 (amoni nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra HCOONH4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
HCOONH4 (Ammoni format)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra HCOONH4 (Ammoni format)

Phương Trình Điều Chế Từ HCHO Ra Ag

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HCHO (Andehit formic(formaldehit)) ra
Ag (bạc)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HCHO (Andehit formic(formaldehit)) ra Ag (bạc)

Phương Trình Điều Chế Từ HCHO Ra NH4NO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HCHO (Andehit formic(formaldehit)) ra
NH4NO3 (amoni nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HCHO (Andehit formic(formaldehit)) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ HCHO Ra HCOONH4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HCHO (Andehit formic(formaldehit)) ra
HCOONH4 (Ammoni format)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HCHO (Andehit formic(formaldehit)) ra HCOONH4 (Ammoni format)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra Ag

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NH3 (amoniac) ra
Ag (bạc)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra Ag (bạc)

Xem thêm:  Br2 + C2H2 → BrHC=CHBr

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra NH4NO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NH3 (amoniac) ra
NH4NO3 (amoni nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra HCOONH4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NH3 (amoniac) ra
HCOONH4 (Ammoni format)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra HCOONH4 (Ammoni format)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 2AgNO3+ H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3+ HCOONH4

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2AgNO3+ H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3+ HCOONH4

Chuỗi phương trình tráng bạc

Cho metanal phản ứng với AgNO3 trong NH3 thu được kết tủa trắng bạc.

Sau đó hòa tan bạc trong dung dịch axit HNO3 loãng thu được nước và có khí thoát ra.

Tiếp tục đem lượng nước thu được điện phân nóng chảy thu được khí oxi.

Cho andehit axetic phản ứng với oxi có nhiệt độ, xúc tác thu được axit axetic.

Cuối cùng cho axit axetic tác dụng với NaOH thu được natri axetat.

Phương trình liên quan

5 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Leave a Comment