22HNO3 + 3Cu2S → 6Cu(NO3)2 + 8H2O + 3H2SO4 + 10NO

Bạn đang xem bài viết 22HNO3 + 3Cu2S → 6Cu(NO3)2 + 8H2O + 3H2SO4 + 10NO của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình 22HNO3+ 3Cu2S → 6Cu(NO3)2+ 8H2O + 3H2SO4+ 10NO

22HNO3+ 3Cu2S → 6Cu(NO3)2+ 8H2O + 3H2SO4+ 10NO là Phản ứng oxi-hoá khử, HNO3 (axit nitric) phản ứng với Cu2S (Đồng(I) sunfua) để tạo ra
Cu(NO3)2 (Đồng nitrat), H2O (nước), H2SO4 (axit sulfuric), NO (nitơ oxit) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: đun nóng Điều kiện khác: HNO3 loãng

Xem thêm:  Br2 + HCOOH → CO2 + 2HBr

Điều kiện phản ứng HNO3 (axit nitric) tác dụng Cu2S (Đồng(I) sunfua) là gì ?

Nhiệt độ: đun nóng Điều kiện khác: HNO3 loãng

Làm thế nào để HNO3 (axit nitric) tác dụng Cu2S (Đồng(I) sunfua) xảy ra phản ứng?

Cho từ từ axit HNO3 loãng vào ống nghiệm đã được điều chế sẵn Cu2S.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là HNO3 (axit nitric) tác dụng Cu2S (Đồng(I) sunfua) và tạo ra chất Cu(NO3)2 (Đồng nitrat), H2O (nước), H2SO4 (axit sulfuric), NO (nitơ oxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 22HNO3+ 3Cu2S → 6Cu(NO3)2+ 8H2O + 3H2SO4+ 10NO là gì ?

Tạo thành dung dịch có màu xanh, khí không màu thoát ra hóa nâu ngoài không khí

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 22HNO3+ 3Cu2S → 6Cu(NO3)2+ 8H2O + 3H2SO4+ 10NO

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra Cu(NO3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
Cu(NO3)2 (Đồng nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Cu(NO3)2 (Đồng nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Xem thêm:  Br2 + 2NaI → I2 + 2NaBr

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
H2SO4 (axit sulfuric)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2SO4 (axit sulfuric)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
NO (nitơ oxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra NO (nitơ oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Cu2S Ra Cu(NO3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cu2S (Đồng(I) sunfua) ra
Cu(NO3)2 (Đồng nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cu2S (Đồng(I) sunfua) ra Cu(NO3)2 (Đồng nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ Cu2S Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cu2S (Đồng(I) sunfua) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cu2S (Đồng(I) sunfua) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Cu2S Ra H2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cu2S (Đồng(I) sunfua) ra
H2SO4 (axit sulfuric)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cu2S (Đồng(I) sunfua) ra H2SO4 (axit sulfuric)

Phương Trình Điều Chế Từ Cu2S Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cu2S (Đồng(I) sunfua) ra
NO (nitơ oxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cu2S (Đồng(I) sunfua) ra NO (nitơ oxit)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình 22HNO3+ 3Cu2S → 6Cu(NO3)2+ 8H2O + 3H2SO4+ 10NO

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.
Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.
Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem thêm:  Ca(OH)2 + 2HF → CaF2 + 2H2O

Xem chi tiết phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Phương trình hóa học vô cơ là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phương trình hóa học vô cơ

Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?

Xem chi tiết phương trình Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Chuỗi Phương Trình Lớp 12 là gì ?

Xem chi tiết phương trình Chuỗi Phương Trình Lớp 12

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment