(12x – 2y)HNO3 + 3FexOy → (6x – y)H2O + (3x – 2y)NO + 3xFe(NO3)3

Bạn đang xem bài viết (12x – 2y)HNO3 + 3FexOy → (6x – y)H2O + (3x – 2y)NO + 3xFe(NO3)3 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình (12x – 2y)HNO3+ 3FexOy → (6x – y)H2O + (3x – 2y)NO + 3xFe(NO3)3

(12x – 2y)HNO3+ 3FexOy → (6x – y)H2O + (3x – 2y)NO + 3xFe(NO3)3 là Phản ứng oxi-hoá khử, HNO3 (axit nitric) phản ứng với FexOy (Oxit sắt) để tạo ra
H2O (nước), NO (nitơ oxit), Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ cao Điều kiện khác: HNO3 loãng

Xem thêm:  2H2 + PbO2 → 2H2O + Pb

Điều kiện phản ứng HNO3 (axit nitric) tác dụng FexOy (Oxit sắt) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ cao Điều kiện khác: HNO3 loãng

Làm thế nào để HNO3 (axit nitric) tác dụng FexOy (Oxit sắt) xảy ra phản ứng?

3FexOy + (12x – 2y)HNO3 —-> 3xFe(NO3)3 + (3x – 2y)NO + (6x- y)H2O
Cho mảnh oxit sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch HNO3 loãng. Sau đó tiến hành đun nóng ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là HNO3 (axit nitric) tác dụng FexOy (Oxit sắt) và tạo ra chất H2O (nước), NO (nitơ oxit), Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra (12x – 2y)HNO3+ 3FexOy → (6x – y)H2O + (3x – 2y)NO + 3xFe(NO3)3 là gì ?

Có khí không màu thoát ra hóa thành nâu đỏ ở trên miệng ống nghiệm. Oxit sắt tan dần tạo thành dung dịch có màu đỏ nâu.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng (12x – 2y)HNO3+ 3FexOy → (6x – y)H2O + (3x – 2y)NO + 3xFe(NO3)3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
H2O (nước)

Xem thêm:  10Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3 + 3K2O + 3N2

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
NO (nitơ oxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra NO (nitơ oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra Fe(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ FexOy Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FexOy (Oxit sắt) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FexOy (Oxit sắt) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ FexOy Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FexOy (Oxit sắt) ra
NO (nitơ oxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FexOy (Oxit sắt) ra NO (nitơ oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ FexOy Ra Fe(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FexOy (Oxit sắt) ra
Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FexOy (Oxit sắt) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình (12x – 2y)HNO3+ 3FexOy → (6x – y)H2O + (3x – 2y)NO + 3xFe(NO3)3

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.
Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.
Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem thêm:  Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

Xem chi tiết phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem chi tiết phương trình Phương trình thi Đại Học

Phương trình hóa học vô cơ là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phương trình hóa học vô cơ

Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?

Xem chi tiết phương trình Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Chuỗi Phương Trình Lớp 12 là gì ?

Xem chi tiết phương trình Chuỗi Phương Trình Lớp 12

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment