Top 6 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều năm học 2022-2023

Top 6 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều năm học 2022-2023 là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.!

Bộ đề thi học kì 1 Toán 1 năm 2022

Top 6 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều năm học 2022-2023 bao gồm ma trận, đề thi và đáp án để các em học sinh luyện đề toán lớp 1, nắm vững kiến thức và đạt kết quả cao trong kì thi cuối kì 1 sắp tới.

Mời bạn đọc tải file Bộ Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Cánh Diều để xem bản đầy đủ cả 6 đề thi.

Mục lục

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều số 1

1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Cánh Diều số 1

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2022- 2023

Mạch kiến thức,kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

Số học

Số câu

3

1

2

1

5

2

Câu số

1,2,3

9

4, 6

10

Số điểm

3,0

1,0

2,0

1,0

5,0

2,0

Hình học

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

7

5

8

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

3

2

3

2

6

4

Số điểm

3,0

2,0

3,0

2,0

6,0

4,0

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Cánh Diều số 1

3. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Cánh Diều số 1

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Cánh Diều số 2

1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Cánh Diều số 2

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI – LỚP 1
MÔN: TOÁN

NĂM HỌC: 2022 – 2023

Mạch kiến thức,kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

Số và phép tính

Số câu

3(1,2,3)

1(8)

1(4)

1(9)

1(5)

1(10)

5

3

Số điểm

3,5

1,0

1,0

1,0

0,5

1,0

5,0

3,0

Hình học và đo lường

Số câu

1(7)

1(6)

2

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

4

1

2

1

1

1

7

3

Số điểm

4,5

1,0

2,0

1,0

0,5

1,0

7

3

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Cánh Diều số 2

3. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Cánh Diều số 2

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 CD số 3

1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều

Ma trận đề kiểm tra môn Toán cuối học kì I, lớp 1

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

Số và phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 10.

Số câu

2

1

1

1

2

3

Số điểm

2,0

1,0

2,0

2,0

3,0

4,0

Yếu tố hình học: hình vuông hình tròn tam giác .

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Giải bài toán về thêm, bớt. trong phạm vi 10

Số câu

1

1

Số điểm

2,0

2,0

Tổng

Số câu

2

1

1

2

1

2

5

Số điểm

2,0

1,0

2,0

4,0

1,0

3,0

7,0

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều

3. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều

Bạn đọc Tải file về máy để xem bản đầy đủ

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.


Categories: Lớp 12
Website: Thptlevantamsoctrang.edu.vn

Leave a Comment