Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn? là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.!

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9

Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn? Hãy cùng Hoatieu tìm hiểu câu trả lời chi tiết trong bài nhé.

Trên hành trình tìm đường giải phóng dân tộc Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc, trí tuệ vượt bậc và những nhận định đúng đắn là điểm quyết định đầu tiên dẫn đến con đường cứu nước vẻ vang sau này. Giữa muôn vàn tư tưởng, cách nhìn khác nhau hồi đó, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn được con đường cứu nước chính xác nhất cho dân tộc mình. Sự kiện nào giúp Nguyễn Ái Quốc tìm được con đường cứu nước đó? Ý nghĩa của sự kiện đó là gì?

Xem thêm:  Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 có đáp án 2023

1. Câu hỏi: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

A. Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc thuộc địa (7/1920)
B. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai (ngày 18/6/1919)
C. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt nam cách mạng thanh niên (tháng 6/1925)
D. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (tháng 12/1920)

Đáp án đúng: A

Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc thuộc địa. Luận cương đã giúp Nguyễn Ái Quốc khẳng định con đường giành độc lập và tự do của nhân dân Việt Nam, đó là con đường cách mạng vô sản ⇒ Nguyễn Ái Quốc đã bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn.

Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn
Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn

2. Ý nghĩa của sự kiện Bác Hồ bước đầu tìm được con đường cứu nước đứng đắn

Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin đã giúp Người giải đáp con đường đấu tranh giành độc lập, tự do: Cách mạng vô sản.  Người đã thốt lên: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”

Sự lựa chọn đúng đắn của Người càng có giá trị to lớn trong thế bế tắc về đường lối của cách mạng Việt Nam, mở ra bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”.

Xem thêm:  Top 11 bài nghị luận về lòng yêu nước của giới trẻ ngày nay

3. Nguyễn Ái Quốc tìm được gì trong bản luận cương của Lênin?

Luận cương của Lênin đã giải đáp cho Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh những vấn đề cơ bản nhất về con đường giành độc lập cho dân tộc, tự do cho đồng bào – điều mà chính Người đang tìm kiếm:

  • Tư tưởng về quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong Sơ thảo luận cương của Lênin làm nền tảng hình thành chân lý bất hủ “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Tư tưởng về giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trong Sơ thảo luận cương của Lênin làm tiền đề để Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thiện lý luận về con đường cứu nước. 12 luận điểm trong Sơ thảo luận cương của V.I.Lênin đã giải quyết các vấn đề về dân tộc và thuộc địa của cách mạng vô sản như: phân biệt lợi ích của các giai cấp bị áp bức, bóc lột với lợi ích của giai cấp thống trị; phân biệt quyền lợi của dân tộc bị áp bức với quyền lợi của các lực lượng đi áp bức; gắn kết phong trào công nhân với phong trào giải phóng dân tộc, gắn kết phong trào dân tộc với cách mạng thế giới; tư tưởng về giải phóng dân tộc khỏi nô dịch, xâm lược của các dân tộc, thuộc địa, phụ thuộc.
Xem thêm:  Top 7 bài nghị luận về lòng kiên trì hay nhất

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn? Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài tập khác trong chương trình Lớp 9 mảng Học tập nhé.

Các bạn cùng tham gia group Bạn Đã Học Bài Chưa? để thảo luận học tập và giải đáp bất cứ điều gì chưa hiểu nhé, thành viên trong nhóm sẽ giúp đỡ rất tận tình.


Categories: Lớp 9
Website: Thptlevantamsoctrang.edu.vn]

Leave a Comment