So sánh phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế

So sánh phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế là chủ đề bàn luận hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.!

Lập bảng so sánh phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế

So sánh phong trào Cần Vương và Yên Thế

Phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế đều là những phong trào yêu nước chống giặc ngoại xâm tiêu biểu của dân tộc. Vậy điểm giống nhau giữa phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế là gì? Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ các thông tin so sánh khởi nghĩa Yên Thế và những cuộc khởi nghĩa lớn của phong trào Cần Vương để bạn đọc hiểu rõ hơn về điểm giống và khác nhau giữa phong trào Cần Vương và Yên Thế.

Điểm giống và khác nhau giữa phong trào Cần Vương và Yên Thế

Sự giống nhau giữa phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế

Đều là phong trào yêu nước có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Xem thêm:  Viết đoạn văn ngắn cảm nhận về bài thơ Tức cảnh Pác Bó

Đều thất bại do thiếu sự lãnh đạo của các giai cấp tiên tiến và đường lối cách mạng đúng đắn.

Sự khác nhau giữa phong trào Cần Vương và Yên Thế

Phong trào Cần Vương Khởi nghĩa Yên Thế
Mục đích: Chống Pháp để giành lại độc lập đồng thời khôi phục lại chế độ phong kiến Nhằm chống lại chính sách bình định của Pháp, muốn xây dựng cuộc sống bình đẳng và bảo vệ bản thân
Thời gian tồn tại: Được diễn ra từ năm 1885 – 1896, kéo dài trong 10 năm ở thời kì Pháp bình định Việt Nam Diễn ra từ năm 1884 – 1913, kéo dài tận 30 năm, trong cả thời kì Pháp bình định và tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất
Lãnh đạo: Các sĩ phu văn thân yêu nước Nông dân.
Địa bàn hoạt động: Ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ Diễn ra trên một địa phương nhỏ hẹp phía tây bắc tỉnh Bắc Giang
Lực lượng tham gia: Gồm nhiều tầng lớp, trong đó có thể kể đến văn thân, sĩ phu, nông dân Nông dân
Phương thức đấu tranh: Khởi nghĩa vũ trang Cũng là khởi nghĩa vũ trang nhưng có giai đoạn hòa hoãn, có giai đoạn tác chiến
Tính chất: Phong trào đấu tranh yêu nước chống Pháp theo khuynh hướng phong kiến. Phong trào nông dân mang tính tự phát

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong nhóm Lớp 8 thuộc chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.


Categories: Lớp 8
Website: Thptlevantamsoctrang.edu.vn

Leave a Comment