Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 (Tổng hợp 3 bộ sách)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 (Tổng hợp 3 bộ sách) là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.!

Phiếu nhận xét SGK lớp 4 đầy đủ nhất

Hoatieu xin chia sẻ Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 đầy đủ các môn cho cả ba bộ sách: Cánh diều, Kết nối tri thức và Chân trời sáng tạo. Việc soạn phiếu góp ý là cách để đảm bảo chất lượng của ba bộ sách theo Chương trình mới, cũng giúp giáo viên dễ tiếp cận với các bản mẫu sách giáo khoa lớp 4 hơn. Mời các bạn tham khảo dưới đây.

Mục lục

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 tất cả các môn

1. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 bộ cánh diều

Mẫu Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4 mới nhất là phụ lục 3 được Đính kèm theo Công văn số 3208/SGDĐT-GDTHMN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn tham khảo dưới đây.

1.1. Phiếu góp ý SGK môn Tiếng việt lớp 4 sách Cánh diều

UBND HUYỆN ……

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4

MÔN: Tiếng Việt

Thuộc Bộ sách: CÁNH DIỀU

Họ và tên giáo viên: ……………….

NỘI DUNG GÓP Ý

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Vệt phấn trên mặt bàn

12

Câu: Hi vọng lần này bác sĩ giúp chữa lành cánh tay mặt để bạn không phải viết bằng tay trái nữa.

Hi vọng lần này bác sĩ giúp chữa lành cánh tay phải để bạn không phải viết bằng tay trái nữa.

Học sinh khó hiểu hơn khi sử dụng từ địa phương

2

Đồng cỏ nở hoa

31

tiểu học

Tiểu hoc

Chữ tiểu trong từ Tiểu học cần viết hoa

3

Chủ điểm 2: Chăm học chăm làm

Hoạt động: Tự đánh giá

Bài: Đồng cỏ nở hoa

Trang 31,32

Phần chú thích:

– Giờ hồn: liệu hồn

Giờ hồn: từ dùng để đe dọa, có ý bảo phải coi chừng.

Giải thích chưa rõ nghĩa của từ “Giờ hồn”. Nhiều học sinh không hiểu từ “liệu hồn”.

4

Chủ điểm 2: Chăm học chăm làm

Luyện từ và câu:

Bài: Dấu ngoặc kép

55

Luyện tập 1:

– Chép lại một câu kể tên các tập truyện, tập thơ hoặc bài thơ trong đoạn văn sau; dùng dấu ngoặc kép để đánh dấu tên các tác phẩm ấy.

– Đoạn văn

– Tìm tên các tập truyện, tập thơ, bài thơ trong đoạn văn sau

– Hoặc nên thay đoạn văn khác ngắn hơn không có dùng kết hợp dấu hai chấm.

– Bài 1 chỉ yêu cầu học sinh tìm tên tác phẩm (vì bài 2,3 đã yêu cầu học sinh chép và viết đoạn văn )

– Vì dấu ngoặc kép kết hợp với dấu hai chấm thường là đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. Đoạn văn quá dài, quá nhiều tên tác phẩm, nếu đánh dấu ngoặc kép vào thì không hợp lý.

5

Nhà bác học của đồng ruộng

104

Nhà bác học của đồng ruộng

Nhà bác học của nhà nông

Từ nhà nông sẽ gần cũi và bao hàm hơn từ đồng ruộng.

6

Dạng bài: Tự đọc sách báo

Tìm đọc thêm ở nhà hai câu chuyên …..

Đưa sẵn câu chuyện hoặc bài thơ để học sinh đọc và tìm hiểu.

Học sinh ở vùng sâu, vùng xa ko thể tuần nào cung kiếm được sách , truyện đọc ở nhà, kinh phí không cho phép.

…….., ngày ….. tháng …. năm 2022
GIÁO VIÊN GÓP Ý

1.2. Phiếu nhận xét SGK môn Mĩ thuật lớp 4 sách Cánh diều

Phiếu góp ý SGK môn Mĩ thuật lớp 4 sách Cánh diều
Phiếu góp ý SGK môn Mĩ thuật lớp 4 sách Cánh diều
UBND HUYỆN ……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG TH ….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: MỸ THUẬT
Bộ sách Cánh Diều

Họ và tên giáo viên: …………………….

Đơn vị : Trường TH………………………..

Huyện/TX/TP :……………………………

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
Bài 1: Đậm, nhạt khác nhau của màu Trang 5/ Dòng 12 – Các màu cơ bản, màu thứ cấp. – Những màu nào là màu chính (màu cơ bản), những màu nào là màu phụ (màu thứ cấp) Đổi thành dạng câu hỏi sẽ giúp các em học sinh hào hứng tham gia trả lời hơn.

1.3. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Toán sách Cánh diều

UBND HUYỆN ……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG TH ….

Họ và tên giáo viên: …………………….

Đơn vị : Trường TH………………………..

Huyện/TX/TP :……………………………

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: Toán

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Biểu thức có chứa hai chữ

24 tập 1

Bài 2.

Mẫu

a+5xb với a=5, b= 10

Giá trị của biểu thức a+5xb với a=5 b= 10 là 5+5 x 10 = 55

Nếu a =5, b = 10 thì

a+5 x b = 5 + 5 x 10 = 55

Để cho giống cách hướng dẫn ở khám phá

2

Biểu thức có chứa ba chữ

Trang 26 tập 1

Bài 2

Mẫu

t-u x v với t = 50, u = 6, v = 8

Giá trị của biểu thức t-u x v với t = 50, u = 6, v = 8

là 50 – 6 x 8 = 2

Nếu t = 50, u = 6, v = 8 thì t-u x v = 50 – 6 x 8 = 2

Để cho giống cách hướng dẫn ở khám phá

3

Luyện tập

Trang 10 tập 2

Bài 4.Bình A và 2 bình nhỏ

Thêm kí hiệu dung tích vào 2 bình nhỏ

Sửa từ “ bình” thành từ “ ca”

Để học sinh dễ nhận biết hơn.

1.4. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Công nghệ

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Công nghệ
Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Công nghệ

Các bạn có thể xem bản word trong file tải về nhé.

1.5. Phiếu góp ý sách giáo khoa môn Lịch sử – Địa lý lớp 4

Phiếu góp ý sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 Cánh diều
Phiếu góp ý sách giáo khoa môn Lịch sử – Địa lý lớp 4 Cánh diều
UBND HUYỆN ……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG TH ….

Họ và tên giáo viên: …………………….

Đơn vị : Trường TH………………………..

Huyện/TX/TP :……………………………

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: Lịch sử & Địa lí (Cánh Diều)

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập Môn Lịch sử và địa lí

Trang 6

Hình 1: Lược đồ tự nhiên và miền núi Bắc Bộ

Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam hoặc bản đồ địa hình phần đất liền Việt Nam

Vì bản đồ địa lí tự nhiên Việt Bam hoặc bản đồ địa hình phần đất liền Việt Nam sẽ phù hợp hơn với nội dung: Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ của toàn bộ bề mặt Trái Đất hay một khu vực theo một tỉ lệ nhất định.

2

Chủ đề 1: Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

Bài 2: Thiên nhiên và con người địa phương em

Trang 12

Hình 1: Bản đồ hành chính Việt Nam, năm 2021

Chỉnh sửa lại cho rõ hơn các chữ thể hiện tỉnh và thành phố

Các chữ thể hiện tỉnh và thành phố màu đỏ đậm bị nhòe nên khó đọc

3

Chủ đề 2: Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 6: Một số nét văn hóa ở trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 9: Dân cơ và hoạt động sản xuất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ

Trang 25/18

– Hình 8: Múa xòe Thái (Yên Bái)

– Em ấn tượng nhất điều gì về chợ phiên vùng cao

– Chỉnh màu hình cho sáng hơn

– Em hãy mô tả cảnh chợ phiên vùng cao.

– Vì hình hơi tối khó nhìn

– HS nhìn ảnh sẽ mô tả dễ hơn; Dùng từ ngữ em ấn tượng điều gì về chợ phiên vùng cao thì HS sẽ khó hiểu hơn

4

Bài 7: Đền Hùng và lễ giỗ tổ Hùng Vương

Trang 31/27

Vẽ sơ đồ thể hiện các công trình kiến trúc chính trong Quần thể Khu di tích Đền Hùng

Kể lại truyền thuyết có liên quan đến Hùng Vương mà em thích.

Vì yêu cầu vẽ sơ đồ thể hiện các công trình kiến trúc chính trong Quần thể di tích Đền Hùng là yêu cầu khó đối với HS

5

Chủ đề 3: Đồng bằng Bắc Bộ

1.6. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Giáo dục thể chất

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Giáo dục thể chất
Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Giáo dục thể chất

1.7. Phiếu nhận xét môn Khoa học lớp 4 sách Cánh diều

Phiếu góp ý môn Khoa học lớp 4 sách Cánh diều
Phiếu góp ý môn Khoa học lớp 4 sách Cánh diều

Các bạn có thể xem đầy đủ bản word trong file tải về.

1.8. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Hoạt động trải nghiệm

Dưới đây là mẫu Phiếu góp ý sách giáo khoa môn Hoạt động trải nghiệm lớp 4 mới nhất của bộ sách Cánh diều do Hoatieu sưu tầm được. Mời các bạn tham khảo.

UBND HUYỆN …………….
TRƯỜNG TH……………

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Họ và tên giáo viên:……..

Đơn vị: Trường Tiểu học…….

Huyện/TX/TP:…….

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Tuần 8: Gặp gỡ chuyên gia tư vấn tâm lý

24

Tham gia trò chuyện cùng chuyên gia tư vấn tâm lý

Đưa ra những vấn đề ảnh hưởng đến tâm lý của em.

Việc trò chuyện cùng chuyên gia tư vấn trong đúng tiết học không mang tính khả quan.

Tuần 11: Tự lực thực hiện nhiệm vụ được phân công

33

Tham gia hùng biện về chủ đề Tự lực thực hiện nhiệm vụ được phân công

Kể về việc của em đã tự lực thực hiện nhiệm vụ được phân công

Tham gia hùng biện khó với HS lớp 4.

Tuần 21: Vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên quê hương

63

Luyện tập giới thiệu trước toàn trường.

Luyện tập giới thiệu trước các bạn trong lớp.

Phạm vi phù hợp hơn.

Tuần 33: Phòng tránh bị xâm hại

95

Tham gia hoạt cảnh về phòng tránh bị xâm hại thể chất

Quan sát tranh ảnh về phòng tránh bị xâm hại thể chất

Chuẩn bị hoạt cảnh mất nhiều thời gian

Tuần 35: Hướng dẫn phòng tránh bị xâm hại tình dục

100

Hướng dẫn phòng tránh bị xâm hại tình dục

Hướng dẫn phòng tránh bị xâm hại cơ thể

Từ “tình dục” còn trừu tượng đối với học sinh tiểu học

2. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 Bộ Kết nối tri thức

2.1. Phiếu góp ý sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 4

Phiếu góp ý sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức
Phiếu góp ý sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4

Họ và tên giáo viên: ……………………

Đơn vị: Trường Tiểu học ……………….

Huyện/TX/TP: ……………………………..

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4

MÔN: Tiếng Việt (Kết nối tri thức với cuộc sống)

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 1: Điều kì diệu

Luyện từ và câu: Danh từ

Trang 9,10

Phần 1: Từ năm học trong đoạn văn.

Phần 2: Chơi trò chơi: Đường đua kì thú.

– In đậm từ năm học

– Vẽ hình con đường theo mũi tên rõ ràng hơn.

– Không thể tách từ năm học ra, vì “năm” là 1 tiếng, còn “năm học” là 1 từ. Mà đề bài yêu cầu xếp các từ.

– Hình vẽ nhìn rối mắt.

2

Bài 2: Thi nhạc

13

Phần luyện tập theo văn bản đọc (câu 1,2/trang 13)

Lồng ghép vào tiết LTVC bài Danh từ

Đọc chủ yếu rèn đọc và tìm hiểu nội dung văn bản

3

Bài 4: Công chúa và người dẫn truyện

21

Phần luyện tập theo văn bản đọc (câu 1,2/trang 13)

Lồng ghép vào tiết LTVC bài Luyện tập về danh từ

Đọc chủ yếu rèn đọc và tìm hiểu nội dung văn bản

4

Bài 10: Tiếng nói của cây cỏ

45

Phần luyện tập theo văn bản đọc (câu 1,2/trang 45)

Lồng ghép câu 1vào tiết LTVC bài Luyện tập về danh từ và câu 2 vào bài Động từ trang 41

Phù hợp với nội dung câu hỏi

5

Bài 14: Chân trời cuối phố

50; 51

Phần luyện tập theo văn bản đọc – câu 1. Tìm các câu văn có sử dụng dấu hai chấm trong bài đọc và cho biết công dụng của dấu hai chấm đó?

câu 1. Tìm các câu văn có sử dụng dấu hai chấm trong bài đọc.

Học sinh chưa được học tác dụng của dấu hai chấm. Yêu cầu cao.

6

Bài 32: Anh Ba

135

Tựa đề bài Anh Ba

Sửa lại: Hai bàn tay

Đề bài Hai bàn tay có ý nghĩa với nội dung câu chuyện hơn

7

Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến

19

Cả bài

Thay thế cho học sinh viết một bài chính tả: Anh em sinh đôi (từ Một lần … ngập tràn của Long

Các bài viết quá nhiều trong khi đó tới tuần 9 học sinh mới viết được 1 bài chính tả: Đi máy bay Hà Nội – Điện Biên

2.2. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Lịch sử – Địa lí

UBND HUYỆN …………….
TRƯỜNG TH……………

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: Lịch sử & Địa lí (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Họ và tên giáo viên:……..

Đơn vị: Trường Tiểu học…….

Huyện/TX/TP:…….

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập Môn Lịch sử và địa lí

Trang 6/12

Chỉ một nơi có độ cao trên 1500m ở hình 1

Tìm và chỉ Thủ đô Hà Nội ở hình 1

HS mới lần đầu làm quen với bản đồ, nên chưa nhận biết được màu sắc thể hiện độ cao của hình 1

2

Chủ đề 1: Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

Bài 2: Thiên nhiên và con người địa phương em

Trang 14

Hình 1: Bản đồ hành chính Việt Nam

Chỉnh sửa lại cho rõ hơn các chữ thể hiện tỉnh và thành phố

Các chữ thể hiện tỉnh và thành phố bị nhòe khó đọc

3

Chủ đề 3: Đồng bằng Bắc Bộ

Bài 11: Sông Hồng và Văn minh sông Hồng

Trang 50/17

Dựa vào bản đồ địa hình phần đất liền Việt Nam ở bài 1 và thông tin, em hãy:

– Xác định vị trí sông Hồng trên bản đồ.

– Kể một số tên gọi khác của sông Hồng.

Đưa hình lược đồ sông Hồng chảy qua các tỉnh ở phía Bắc Việt Nam; Đọc thông tin và dựa vào lược đồ em hãy:

– Xác định vị trí sông Hồng trên bản đồ.

– Kể một số tên gọi khác của sông Hồng.

Vì bản đồ địa hình phần đất liền Việt Nam nên HS sẽ khó nhận rõ vị trí của sông Hồng; và các em phải giở sách lại ở bài 1 mất nhiều thời gian của hoạt động học.

2.3. Góp ý sách giáo khoa Kết nối tri thức lớp 4 môn Khoa học

Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Khoa học
Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Khoa học

2.4. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Toán Kết nối tri thức

Phiếu góp ý sách giáo khoa Kết nối tri thức lớp 4 môn Toán
Phiếu góp ý sách giáo khoa Kết nối tri thức lớp 4 môn Toán

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: Toán (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Họ và tên giáo viên:……………

Đơn vị : Trường TH………….

Huyện/TX/TP : ……………..

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 10. Số có sáu chữ số. 1 000 000

Trang 36 tập 1

Bài 2. Nam Quay vòng quay may mắn như hình bên và quan sát số ghi trên vùng và mũi tên chỉ vào. Hãy nêu các sự kiện có thể xảy ra.

Bổ sung sự kiện trên vòng quay hay cho bảng sự kiện.

Trên vòng quay chỉ có số mà yêu cầu học sinh nêu các sự kiện, chưa đủ dữ kiện để học sinh làm bài.

2

Bài 12. Các số trong phạm vi lớp triệu

Trang 44 tập 1

Bài 3. Chọn câu trả lời đúng.

Số nào dưới đây là mật khẩu két sắt? Biết rằng:

-Mật khẩu không chứa chữ số 0 ở lớp triệu.

– Chữ số hàng trăm nghìn khác 3.

A. 190 968 028

B. 1 000 000 000

C. 276 389 000

D. 537 991 833

Sửa 1 trong hai đáp án C và D

Hoc sinh có thể khoanh cả hai đáp án C, D mà mật khẩu két sắt không dùng một lúc hai mật khẩu.

2.5. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Công nghệ

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Công nghệ kết nối tri thức
Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Công nghệ kết nối tri thức

2.6. Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Đạo đức

Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Đạo đức
Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Đạo đức

2.7. Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Giáo dục thể chất

Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Giáo dục thể chất
Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Giáo dục thể chất

Các bạn có thể xem đầy đủ bản word trong file tải về.

3. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 bộ Chân trời sáng tạo

3.1. Phiếu góp ý sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4

Họ và tên giáo viên: ………………………..

Đơn vị: …………………………………………..

Huyện/TX/TP: ………………………………….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4

MÔN: Tiếng Việt (Chân trời sáng tạo)

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Chủ điểm: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Bài 1: Những ngày hè tươi đẹp

Trang 11

Phần câu hỏi

Câu 5: Theo em, bạn nhỏ tưởng tượng những điều gì về mùa hè năm sau?

Bỏ bớt câu hỏi

Qúa nhiều câu hỏi trong phần tìm hiểu bài (6 câu hỏi, 9 ý)

2

Bài 6: Người thiếu niên anh hùng

Trang 32

Câu 4: Viết lại đoạn mở bài hoặc kết bài trong bài viết của em cho hay hơn.

Viết lại đoạn (hoặc các câu) có nội dung em đã điều chỉnh để bài viết của em hay hơn.

HS viết chưa tốt đoạn nào, câu nào thì yêu cầu viết điều chỉnh lại đoạn hoặc câu đó sẽ hợp lý hơn.

3

Tuần 9: Ôn tập giữa học kì 1

Tiết 6 và tiết 7

Trang 80, 81

Tên gọi của các ý trả lời trong các câu trắc nghiệm.

Tên gọi của các câu trắc nghiệm cần cụ thể bằng chữ cái để học sinh dễ đọc khi trình bày.

Vì không có tên gọi nên HS sẽ khó khăn đọc tên gọi khi trình bày.

4

Chủ điểm: Mảnh ghép yêu thương

Bài: Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu

Trang 62

Hoạt động khởi động

Bổ sung thêm hình: Quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa

Vì nhiều HS chưa nhìn thấy Quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, nên từ hình ảnh các em sẽ biết và hình dung dễ dàng hơn.

5

Chủ điểm: Những người tài trí

Bài: Sử dụng từ điển

Trang 94

2 Hình minh họa về nội dung trong từ điển

Chỉnh sửa lại cho to hơn, rõ hơn.

– Vì hình hơi nhỏ, khó nhìn.

…….., ngày ….. tháng …. năm 2022
GIÁO VIÊN GÓP Ý

3.2. Phiếu góp ý sách giáo khoa Toán lớp 4

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Toán
Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Toán

Mẫu Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4
(Đính kèm Công văn số 3208/SGDĐT-GDTHMN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên:………………..

Đơn vị: Trường TH ………………..

Huyện/TX/TP:………………..

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: Toán (Chân trời sáng tạo)

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Ôn tập phép cộng phép trừ

Trang 10 dòng 20 tập 1

Bài 5 câu a. Túi nặng nhất và nhẹ nhất có khối lượng lần lượt là C. 1kg và 700g D.700g và 1kg

D. 1kg 250g và 700g

Vì hai phương án C và D cho trong bài dễ gây nhầm lẫn

2

Ôn tập cuối năm

Trang 69 dòng 15 tập 2

Có bao nhiêu số có một chữ số? Có hai chữ số?

Có bao nhiêu số tự nhiên có một chữ số? Có hai chữ số?

Để học sinh dễ xác định hơn

……., ngày … tháng …. năm 2022

GIÁO VIÊN GÓP Ý

3.3. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Công nghệ

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Công nghệ
Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Công nghệ

3.4. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Hoạt động trải nghiệm

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 Hoạt động trải nghiệm
Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 Hoạt động trải nghiệm

PHỤ LỤC 3. Mẫu Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4
(Đính kèm Công văn số 3208/SGDĐT-GDTHMN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên: ……………….

Đơn vị: Tiểu họ…………………

Huyện/TX/TP: ………………….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Bộ sách Chân trời sáng tạo

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 5: chương trình an toàn trong cuộc sống

Trang 15

Nêu cảm nhận của các em về nội dung phòng tránh xâm hại sau khi xem tiểu phẩm.

Có thể thay thế bằng câu chuyện

Nêu thêm trường hợp học sinh được nghe thấy hoặc chứng kiến thực tế.

2

Bài 22: Hoạt động rèn luyện bản thân

Trang 59

Nêu cảm nghĩ của em với bạn khi quan sát hoặc tham gia tranh luận

Cho HS thảo luận nhóm và nêu theo nhóm 4-6 em

Phạm vi và nội dung sẽ rộng hơn trong cuộc sống sẽ giúp các xác định rõ hơn khả năng hiểu bài của mình.

………….. , ngày … tháng …. năm 2022

GIÁO VIÊN GÓP Ý

(Ghi rõ họ tên)

3.5. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Đạo đức

Phiếu góp ý SGK lớp 4 môn Đạo đức Chân trời sáng tạo
Phiếu góp ý SGK lớp 4 môn Đạo đức Chân trời sáng tạo

3.6. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Khoa học

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 năm 2023
Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 năm 2023

3.7. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Giáo dục thể chất

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 mới nhất
Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 mới nhất
UBND HUYỆN……
TRƯỜNG TH….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SGK LỚP 4
MÔN: GDTC
BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 3: Bật

cao

41

42

1. Bật cao tại chỗ: Từ TTCB, khuỵu gối, hai tay đưa ra sau rồi vung mạnh từ sau ra trước lên cao…

3. Nhảy dây

Từ TTCB, hai tay lên cao khuỵu gối, hai tay đưa ra sau rồi vung mạnh từ sau ra trước lên cao…

– Thay nội dung nhảy dây bằng bật chân với bục

– Hai tay lên cao để tạo đà tốt hơn

– Học sinh sẽ phát huy được sức mạnh của chân hơn

3.8 Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Lịch sử địa lý

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4
Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4

4. Phiếu góp ý sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 4

4.1. Phiếu góp ý SGK Tiếng Anh 4 – Global Success

TRƯỜNG TH …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN TIẾNG ANH – Global Success – Bộ sách nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Unit 1.My friends.-lesson 3

Trang 14

a-America-I’m from America

ia-Australia-She’s from Australia

Nên thêm các từ có 2 âm ‘a” và ‘ia” cũng như các câu.

Phần nay quá ít từ và câu cho học sinh luyện tập âm, và thêm từ để thống nhất các từ dạy cho học sinh theo đúng chủ đề.Và chưa gây hứng thú cho học sinh

Unit 2.Time and daily routines-Lesson 3

Trang 20

t- get – what time do you get up?

d- bed – What time do you go to bed?

Nên thêm các từ có 2 âm ‘t” và ‘d” cũng như các câu.

Phần nay quá ít từ và câu cho học sinh luyện tập âm, và thêm từ để thống nhất các từ dạy cho học sinh theo đúng chủ đề.Và chưa gây hứng thú cho học sinh

Unit 3. My Week-lesson 3

Trang 26

u-music-I listen to music on Saturdays.

u- Sunday – I do housework on Sundays.

Nên thêm các từ có 2 âm ‘u” và ‘u” cũng như các câu.

Phần nay quá ít từ và câu cho học sinh luyện tập âm, và thêm từ để thống nhất các từ dạy cho học sinh theo đúng chủ đề.

4.2. Phiếu góp ý SGK Tiếng Anh 4 – Family and Friends

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN TIẾNG ANH – Family and Friends – National Edition – NXB GDVN
Trần Cao Bội Ngọc (chủ biên)

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Unit 1

Trang 12

2. Listen and read

Nên giới thiệu tóm tắt hơn về các món ăn

Vì bài đọc quá dài nên học sinh sẽ mất rất nhiều thời gian để đọc và hiểu ý nghĩa của bài đọc

Unit 1

Trang 13

3. Ask and answer

Nên cắt đi một vài câu hỏi

Vì quá nhiều câu hỏi dẫn đến mất quá nhiều thời gian để hiểu và trả lời câu hỏi

4.3. Phiếu góp ý SGK Tiếng Anh 4 – English Discovery

TRƯỜNG TH ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN TIẾNG ANH – English Discovery-Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
– Trần Thị Lan Anh (Chủ biên)

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Unit 1: Time for school-Lesson 3.

Trang 11

3. Look, ask and answer. Then write.

Ý 2 hình ảnh bút chì màu / colour và ý 4. Hình ảnh bút dạ/draw

Nên thêm từ “picture” sau từ “colour” và từ “draw”

Để câu đầy đủ nghĩa hơn và rõ nghĩa của câu hơn sau khi thành câu “ I like drawing picture”

Unit 2.It’s a happy day.-Lesson 3

Trang 23

3. Listen and say.

Minh: Do you have dinner at 7 o’clock?

Mai: Yes, I do/ No, I don’t.

Nên gạch chân hoặc đổi mầu chữ cho cụm từ “have dinner” và “7 o’clock”. Như sau: “Do you have dinner at 7 o’clock?

Giúp học sinh nhìn vào câu có thể dễ hiểu được từ cần thay thế theo ví dụ và dễ dàng thực hành theo mẫu câu hơn.

Unit 6.A camping trip- lesson 1

Trang 69

3.Listen and say.

Đoạn hội thoại giữa Minh và Jack. Jack: Minh’s got a clean T-shirt and plain short. He hasn’t got new boots.

Nên thêm từ “ gloves” câu: “He hasn’t got new boots and gloves”

Vì phần 4. Look and say.Then write. Có hình ảnh ‘găng tay’ mà từ nay học sinh chưa được học.

Trên đây là các mẫu Phiếu góp ý bộ sách giáo khoa lớp 4 Cánh diều, mẫu phiếu góp ý bộ sách giáo khoa lớp 4 Chân trời sáng tạo, Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 Kết nối tri thức. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác tại mục Biểu mẫu: Giáo dục – Đào tạo nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.


Categories: Lớp 4
Website: Thptlevantamsoctrang.edu.vn

Xem thêm:  Mở bài gián tiếp tả cái cặp lớp 4. Kết bài mở rộng tả cái cặp lớp 4 (8 mẫu)

Leave a Comment