Phiếu cá nhân nhận xét đánh giá sách giáo khoa lớp 8 môn Công nghệ


Mẫu phiếu cá nhân nhận xét, đánh giá SGK mới lớp 8

Phiếu cá nhân nhận xét đánh giá sách giáo khoa lớp 8 môn Công nghệ được Hoatieu chia sẻ trong bài viết này là mẫu bản cá nhân nhận xét, đánh giá sách giáo khoa mới lớp 8 môn Công nghệ để lựa chọn sử dụng trong năm học 2023-2024. Sau đây là nội dung chi tiết phiếu cá nhân nhận xét, đánh giá sách giáo khoa mới lớp 8 môn Công nghệ, mời các thầy cô và bạn đọc cùng tham khảo.

Mẫu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa mới lớp 8 môn Công nghệ – mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày 02 tháng 03 năm 2023

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

MÔN: CÔNG NGHỆ

LỚP 8

NĂM HỌC 2023 – 2024

Họ và tên giáo viên: …………………………………

Chức vụ: Giáo viên; Nhóm CM: Công Nghệ

1. Nhận xét chung

MÔN HỌC/HĐGD

BỘ SÁCH

ƯU ĐIỂM
(Ghi rõ ưu điểm)

HẠN CHẾ
(Có minh chứng cụ thể)

Công nghệ

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình ảnh SGK phù hợp với đặc thù môn học và thuận tiện cho việc sử dụng và bảo quản hợp lí

Bài 11 (Tai nạn điện) – Hình 12.2 có thể hiện khoảng cách 4m>6m. Tỉ lệ chưa thống nhất trong cùng 1 hình ảnh dễ gây hiểu nhầm

Chân trời sáng tạo

Nội dung sách giáo phù hợp với văn hóa, lịch sử, của địa phương có thể phù hợp với nhiều nhóm đối tượng học sinh.

Cánh Diều

SGK đảm bảo tính khoa hoc, lô gic, thể hiện đủ phẩm chất, năng lực chung, năng lực đặc thù môn học

– Bài 8 Truyền và biến đổi chuyển động trang 50 Câu hỏi 2: Cơ cấu tay quay- con trượt.Tính quãng đường di chuyển của con trượt. Nên đặt dấu chấm hỏi cuối câu

1. Nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 532/QĐ-UBND

Nội dung đánh giá theo tiêu chí

1. Tên sách: Công nghệ (Bộ sách KTNTVCS)

2. Tên sách: Công nghệ (Bộ sách CTST)

1. Tên sách: Công nghệ (Bộ sách Cánh diêu)

Những điểm phù hợp

Những điểm không phù hợp

Những điểm phù hợp

Những điểm không phù hợp

Những điểm phù hợp

Những điểm không phù hợp

I. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương

Tiêu chí 1. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư; có tính mở, tạo điều kiện để giáo viên có thể linh hoạt bổ sung những nội dung tích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương.

Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế mở, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

Nội dung có tính mở, tạo điều kiện để giáo viên có thể linh hoạt bổ sung những nội dung tích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương

Ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với truyền thống, văn hóa của địa phương

Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế mở, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

Tiêu chí 2. Sách giáo khoa trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học và đặc điểm văn hóa, lịch sử của địa phương; tạo hứng thú học tập cho học sinh.

trình bày hài hòa, có tính thẩm mĩ, gây hứng thú cho HS. Sử dụng được nhiều lần.

Sách giáo khoa trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Sách giáo khoa trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học tạo hứng thú học tập cho học sinh.

trình bày hài hòa, có tính thẩm mĩ, gây hứng thú cho HS. Sử dụng được nhiều lần.

Tiêu chí 3. Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài; giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư tại địa phương.

Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài

Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài

Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài

Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài

II. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

Tiêu chí 4. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại; có tác dụng thúc đẩy học tập tích cực, chủ động, phát huy tư duy sáng tạo, độc lập của học sinh; chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học.

– Nội dung đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, các hoạt động học tập được chỉ dẫn rõ ràng giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập, đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực.

Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài

Có thể linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với khả năng học tập của HS

– Nội dung đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, các hoạt động học tập được chỉ dẫn rõ ràng giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập, đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực.

Tiêu chí 5. Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, đa dạng giúp giáo viên có thể dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống.

Các bài học, chủ đề được trình bày đa dạng các hoạt động giúp GV dễ lựa chọn hình thức dạy học

Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài

SGK có tính mở, tạo điều kiện để xây dựng KHGD phù hợp

Các bài học, chủ đề được trình bày đa dạng các hoạt động giúp GV dễ lựa chọn hình thức dạy học

Tiêu chí 6. Nội dung sách giáo khoa thể hiện các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục; mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá nêu trong bài học phải liên quan chặt chẽ với nhau.

Thể hiện đầy đủ các yêu cầu về mức độ cần đạt

Thể hiện đầy đủ các yêu cầu về mức độ cần đạt

Hoạt động luyện tập, vận dụng giúp HS phát triển các năng lực cơ bản

Thể hiện đầy đủ các yêu cầu về mức độ cần đạt

Tiêu chí 7. Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương; giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dưới sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

Thuận lợi cho nhà trường, tổ CM xây dựng KH kiểm tra, đánh giá phù hợp với KH GD nhà trường

Các nội dung phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị nhà trường

Các nội dung phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị nhà trường

Thuận lợi cho nhà trường, tổ CM xây dựng KH kiểm tra, đánh giá phù hợp với KH GD nhà trường

III. Nhóm tiêu chí khác

Tiêu chí 8. Nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác; danh mục thiết bị dạy học kèm theo sách giáo khoa phù hợp, có chất lượng, dễ sử dụng.

Tiêu chí 9. Nhà xuất bản có phương pháp tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong việc tiếp cận và nắm bắt đầy đủ thông tin của sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phương thức sử dụng sách giáo khoa hiệu quả, đảm bảo chất lượng; có khả năng cung ứng, phát hành sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu./.

Nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác

Nhà xuất bản có phương pháp tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong việc tiếp cận và nắm bắt đầy đủ thông tin của sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng.

Nhà xuất bản có phương pháp tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong việc tiếp cận và nắm bắt đầy đủ thông tin của sách giáo khoa

Học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác; danh mục thiết bị dạy học kèm theo sách giáo khoa phù hợp, có chất lượng

Nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác

Nhà xuất bản có phương pháp tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong việc tiếp cận và nắm bắt đầy đủ thông tin của sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018

* Các ý kiến khác: Không có ý kiến khác

* Nhận xét chung: Các bộ sách có nội dung đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực; các hoạt động học tập được chỉ dẫn rõ ràng, giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập, đáp ứng các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

– Hình ảnh minh họa rõ ràng, có tính thẩm mĩ, tạo hứng thú học tập cho học sinh

Thông tin giáo viên đánh giá sách:

Họ và tên: …………….Đơn vị công tác: Trường THCS …………………..

Chức vụ: Giáo viên Số điện thoại:…………….. Email:……………………..

Chữ ký của giáo viên

TRƯỜNG THCS …..

NHÓM CM: CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày 01 tháng 03 năm 2023

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP: 8

Các thành viên của Tổ/Nhóm CM thực hiện lựa chọn SGK và đánh dấu X vào ô tương ứng. Nếu đồng ý thì đánh dấu “X” vào ô lựa chọn; không đồng ý đánh dấu “X” vào ô không lựa chọn.

Phiếu lựa chọn được xem là hợp lệ khi có đóng dấu treo của Trường…/Trung tâm…, chỉ được đánh dấu “X” vào ô tương ứng, không đánh dấu “X” vào cả hai ô hàng ngang.

STT

Tên sách

Tác giả

Lựa chọn

Không lựa chọn

1

Công nghệ 8 – Kết nối tri thức với cuộc sống

– Tác giả: Lê Huy Hoàng

– Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

X

2

Công nghệ 8 – Chân trời sáng tạo

– Tác giả: Bùi Văn Hồng

– Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

X

3

Công nghệ 8 – Cánh diều

– Tác giả: Nguyễn Trọng Khanh

– Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm

X

Chữ ký của giáo viên

Mẫu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa mới lớp 8 môn Công nghệ – mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày 01 tháng 03 năm 2023

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

MÔN: CÔNG NGHỆ

LỚP 8

NĂM HỌC 2023 – 2024

Họ và tên giáo viên: ………………………………….

Chức vụ: Giáo viên; Nhóm CM: Công nghệ

1. Nhận xét chung

MÔN HỌC/HĐGD

BỘ SÁCH

ƯU ĐIỂM
(Ghi rõ ưu điểm)

HẠN CHẾ
(Có minh chứng cụ thể)

CÔNG NGHỆ

LỚP 8

Kết nối tri thức với cuộc sống

Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế mở, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp. trình bày hài hòa, có tính thẩm mĩ, gây hứng thú cho HS. Sử dụng được nhiều lần.

– Bài 2: Hình chiếu vuông góc: cần đặt câu hỏi rõ ràng hơn

Ví dụ:

+ Quan sát hình 2.8 và cho biết: Các mặt màu xanh, đỏ là hình gì? Thể hiện những kích thước nào?

+ Quan sát hình 2.13 và cho biết:Các hình chiếu vuông góc của hình trụ là hình gì? Thể hiện những kích thước nào?

Bài 17: Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện Nên cho thêm hình ảnh thực tế để học sinh quan sát nhận biệt.

Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học tạo hứng thú học tập cho học sinh.

– Bài 4: Vật liệu cơ khí Thiếu hình ảnh thực tế. Cho thêm hình ảnh thực tế

– Bài 9: Mạch điện: Nên Quy ước khi vẽ mạch điện xoay chiều dây pha kí hiệu: A

Cánh Diều

–Nội dung đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực; các hoạt động học tập được chỉ dẫn rõ ràng, giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập, đáp ứng các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

– Hình ảnh minh họa rõ ràng, có tính thẩm mĩ, tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Bài 2: Hình chiếu vuông góc của khối hình học cơ bản: Nên giải thích rõ về hướng chiếu của 3 hình chiếu

Ví dụ:

– Hình chiếu A: có hướng chiếu từ trước tới

– Hình chiếu B: có hướng chiếu từ trên xuống

– Hình chiếu C: có hướng chiếu từ trái sang

2. Nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 532/QĐ-UBND

Nội dung đánh giá theo tiêu chí

1. Tên sách: KHTN8 (Bộ sách: KNTTVCS)

2. Tên sách: KHTN8 (Bộ sách: CTST)

3. Tên sách: KHTN8 (Bộ sách: Cánh diều)

Những điểm phù hợp

Những điểm không phù hợp

Những điểm phù hợp

Những điểm không phù hợp

Những điểm phù hợp

Những điểm không phù hợp

I. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương

Tiêu chí 1. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư; có tính mở, tạo điều kiện để giáo viên có thể linh hoạt bổ sung những nội dung tích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương.

Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế mở, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp.

Nội dung có tính mở, tạo điều kiện để giáo viên có thể linh hoạt bổ sung những nội dung tích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương

Ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với truyền thống, văn hóa của địa phương

Tiêu chí 2. Sách giáo khoa trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học và đặc điểm văn hóa, lịch sử của địa phương; tạo hứng thú học tập cho học sinh.

trình bày hài hòa, có tính thẩm mĩ, gây hứng thú cho HS. Sử dụng được nhiều lần.

Sách giáo khoa trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Sách giáo khoa trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Tiêu chí 3. Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài; giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư tại địa phương.

Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài

Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài

Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài

II. Nhóm tihù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thôngêu chí: P

Tiêu chí 4. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại; có tác dụng thúc đẩy học tập tích cực, chủ động, phát huy tư duy sáng tạo, độc lập của học sinh; chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học.

– Nội dung đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, các hoạt động học tập được chỉ dẫn rõ ràng giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập, đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực.

Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài

Có thể linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với khả năng học tập của HS

Tiêu chí 5. Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, đa dạng giúp giáo viên có thể dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn cuộc sống.

Các bài học, chủ đề được trình bày đa dạng các hoạt động giúp GV dễ lựa chọn hình thức dạy học

Chất lượng sách (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,…) tốt, bền, đẹp để sử dụng lâu dài

SGK có tính mở, tạo điều kiện để xây dựng KHGD phù hợp

Tiêu chí 6. Nội dung sách giáo khoa thể hiện các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục; mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá nêu trong bài học phải liên quan chặt chẽ với nhau.

Thể hiện đầy đủ các yêu cầu về mức độ cần đạt

Thể hiện đầy đủ các yêu cầu về mức độ cần đạt

Hoạt động luyện tập, vận dụng giúp HS phát triển các năng lực cơ bản

Tiêu chí 7. Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương; giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dưới sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

Thuận lợi cho nhà trường, tổ CM xây dựng KH kiểm tra, đánh giá phù hợp với KH GD nhà trường

Các nội dung phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị nhà trường

Các nội dung phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị nhà trường

III. Nhóm tiêu chí khác

Tiêu chí 8. Nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác; danh mục thiết bị dạy học kèm theo sách giáo khoa phù hợp, có chất lượng, dễ sử dụng.

Tiêu chí 9. Nhà xuất bản có phương pháp tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong việc tiếp cận và nắm bắt đầy đủ thông tin của sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phương thức sử dụng sách giáo khoa hiệu quả, đảm bảo chất lượng; có khả năng cung ứng, phát hành sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu./.

Nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác

Nhà xuất bản có phương pháp tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong việc tiếp cận và nắm bắt đầy đủ thông tin của sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nhà xuất bản có nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác

Nhà xuất bản có phương pháp tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong việc tiếp cận và nắm bắt đầy đủ thông tin của sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018

học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác; danh mục thiết bị dạy học kèm theo sách giáo khoa phù hợp, có chất lượng

* Các ý kiến khác : Không có ý kiến khác

* Nhận xét chung:

– Các bộ sách có nội dung đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực; các hoạt động học tập được chỉ dẫn rõ ràng, giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập, đáp ứng các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

– Hình ảnh minh họa rõ ràng, có tính thẩm mĩ, tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Thông tin giáo viên đánh giá sách:

Họ và tên: ………………. Đơn vị công tác: Trường THCS…………..

Chức vụ: Giáo viên. Số điện thoại: ………… Email: …………………

Chữ ký của giáo viên

TRƯỜNG THCS…..

NHÓM CM: CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày 01 tháng 03 năm 2023

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP: 8

Các thành viên của Tổ/Nhóm CM thực hiện lựa chọn SGK và đánh dấu X vào ô tương ứng. Nếu đồng ý thì đánh dấu “X” vào ô lựa chọn; không đồng ý đánh dấu “X” vào ô không lựa chọn.

Phiếu lựa chọn được xem là hợp lệ khi có đóng dấu treo của Trường…/Trung tâm…, chỉ được đánh dấu “X” vào ô tương ứng, không đánh dấu “X” vào cả hai ô hàng ngang.

STT

Tên sách

Tác giả

Lựa chọn

Không lựa chọn

1

Công nghệ 8 – Kết nối tri thức với cuộc sống

– Tác giả: Lê Huy Hoàng

– Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

X

2

Công nghệ 8 – Chân trời sáng tạo

– Tác giả: Bùi Văn Hồng

– Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

X

3

Công nghệ 8 – Cánh diều

– Tác giả: Nguyễn Trọng Khanh

– Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm

X

Chữ ký của giáo viên

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.


Tài Liệu Giáo Viên

Xem thêm:  Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Toán 2023

Leave a Comment