2Mn + O2 → 2MnO

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan ☟☟☟ Mọi điều cần biết về phương trình 2Mn + O2 → 2MnO 2Mn + O2 → 2MnO là Phản ứng oxi-hoá khử, Mn (Mangan) phản ứng với … Read more

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan ☟☟☟ Mọi điều cần biết về phương trình 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2+ O2 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2+ O2 là Phản ứng phân huỷPhản ứng oxi-hoá khử, … Read more