NH3 + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3CONH2


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình NH3+ (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3CONH2

NH3+ (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3CONH2 là Phản ứng thế, NH3 (amoniac) phản ứng với (CH3CO)2O (Axetic anhydrit) để tạo ra
CH3COOH (acid acetic), CH3CONH2 (Acetamide) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  CH3COOH + H2O2 → H2O + CH3COOOH

Điều kiện phản ứng NH3 (amoniac) tác dụng (CH3CO)2O (Axetic anhydrit) là gì ?

Không có

Làm thế nào để NH3 (amoniac) tác dụng (CH3CO)2O (Axetic anhydrit) xảy ra phản ứng?

cho NH3 tác dụng với (CH3CO)2O

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NH3 (amoniac) tác dụng (CH3CO)2O (Axetic anhydrit) và tạo ra chất CH3COOH (acid acetic), CH3CONH2 (Acetamide)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra NH3+ (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3CONH2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
CH3COOH (acid acetic) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), CH3CONH2 (Acetamide) (trạng thái: rắn), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
NH3 (amoniac) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu, mùi khai.), (CH3CO)2O (Axetic anhydrit) (trạng thái: rắn), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng NH3+ (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3CONH2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  H2O + CrO3 → H2CrO4

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra CH3COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NH3 (amoniac) ra
CH3COOH (acid acetic)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra CH3COOH (acid acetic)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra CH3CONH2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NH3 (amoniac) ra
CH3CONH2 (Acetamide)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra CH3CONH2 (Acetamide)

Phương Trình Điều Chế Từ (CH3CO)2O Ra CH3COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
(CH3CO)2O (Axetic anhydrit) ra
CH3COOH (acid acetic)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ (CH3CO)2O (Axetic anhydrit) ra CH3COOH (acid acetic)

Phương Trình Điều Chế Từ (CH3CO)2O Ra CH3CONH2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
(CH3CO)2O (Axetic anhydrit) ra
CH3CONH2 (Acetamide)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ (CH3CO)2O (Axetic anhydrit) ra CH3CONH2 (Acetamide)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình NH3+ (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3CONH2

Phản ứng thế là gì ?

Phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thê bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác.
Phản ứng thế cũng là một loại phương trình hoá học cực kỳ phổ biến trong chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Xem thêm:  3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4

Xem chi tiết phương trình Phản ứng thế

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment